Styret

Styret består av følgende:

Leder
Willy David Ekre (Leder Oslo)

Nestleder
Dag Reinhardt Abrahamsen (Nestleder Oslo)

Styremedlemmer
Jan-Erik Berg
Jørund Henning Rytman
Mette Johanne Follestad
Josef Filtvedt
Janna Lima

Avdelingsledere:
Trygve Brekke (leder Stavanger)
Gaute Sjusdal (leder Kristiansand)
Morten Selven (leder Trondheim)
Terje W. Gilje (leder Bergen)