Det israelske kabinettet avholdt sitt ukentlige møte i Eilat på søndag, og flyttet ned fra sitt vanlige sted i Jerusalem for å godkjenne en plan for å investere over 500 millioner kroner i utviklingen av Rødehavet feriested. Ifølge World Israelsk News sa statsminister Benjamin Netanyahu til statsrådene at planen blant annet går ut på å oppgradere helsetjenester for innbyggerne i Eilat Det vil gjøres med mer enn 150 millioner kroner som skal brukes til å nå dette målet. Netanyahu ønsket å gjennomføre planen som ble lagt fram for et år siden, samen med andre elementer. Planen sier at å gjenoppbygge helsesystemet i Eilat er nødvendig først og fremst på grunn av mangelen på leger og medisinsk personell i byen. Statsministeren uttalte imidlertid at det også var andre sider ved planen. «Vi vil oppgradere transportinfrastrukturen. Vi vil etablere turistsentre og vi vil gjøre kyststripen tilgjengelig for allmennheten og forbedre den», sa Netanyahu, og la til at «vi kommer til å fortsette å gå videre med planleggingen for en jernbanelinje fra sentrum av landet til Eilat. Denne visjonen vil også bli realisert.» Netanyahu sa til kabinettet at "kanskje det viktigste vi skal etablere her er en park for å utvikle mat fra havet." Statsministeren sa at han ønsker å "gjøre Eilat til et kunnskapssenter og sjøbasert matteknologi."

Det israelske kabinettet avholdt sitt ukentlige møte i Eilat på søndag, og flyttet ned fra sitt vanlige sted i Jerusalem for å godkjenne en plan for å investere over 500 millioner kroner i utviklingen av Rødehavet feriested. Ifølge World Israelsk News sa statsminister Benjamin Netanyahu til statsrådene at planen blant annet går ut på å oppgradere helsetjenester for innbyggerne i Eilat

Det vil gjøres med mer enn 150 millioner kroner som skal brukes til å nå dette målet. Netanyahu ønsket å gjennomføre planen som ble lagt fram for et år siden, samen med andre elementer. Planen sier at å gjenoppbygge helsesystemet i Eilat er nødvendig først og fremst på grunn av mangelen på leger og medisinsk personell i byen.

Statsministeren uttalte imidlertid at det også var andre sider ved planen.

«Vi vil oppgradere transportinfrastrukturen. Vi vil etablere turistsentre og vi vil gjøre kyststripen tilgjengelig for allmennheten og forbedre den», sa Netanyahu, og la til at «vi kommer til å fortsette å gå videre med planleggingen for en jernbanelinje fra sentrum av landet til Eilat. Denne visjonen vil også bli realisert.»

Netanyahu sa til kabinettet at “kanskje det viktigste vi skal etablere her er en park for å utvikle mat fra havet.” Statsministeren sa at han ønsker å “gjøre Eilat til et kunnskapssenter og sjøbasert matteknologi.”