Det internasjonale kredittvurderingsbyrået S&P opprettholder sin AA-suverene rating for Israel, med stabile utsikter. Det er en svær god vurdering, og den opprettholdes til tross for den politiske ustabiliteten i Israel foran det kommende valget i september, og landets store finanspolitiske underskudd. S&P er ikke altfor bekymret over det store finanspolitiske underskuddet som forventes å samle seg i Israel innen utgangen av året og av at forholdet mellom gjeld og BNP øker for andre år på rad. Et viser til at det er enighet blant israelske politikere om at trengs å opprettholde en ansvarlig finanspolitikk, skriver den israelske finansavisen Globes. Heller ikke den styrkende shekelen vekker særlig bekymring - S&P ser ikke at den skader israelsk eksport Generelt foretrekker S&P å fokusere på den positive siden av Israel-historien, og understreker det faktum at den israelske økonomien har vokst i 15 år på rad, arbeidsledigheten er på et lavt nivå som 3,6%, og landets teknologibransje nyter toppinvesteringer. S&P nevner lammelsen forårsaket av to parlamentsvalg innen seks måneder etter hverandre, og sier at dette hindrer regjeringen i å håndtere økonomiens grunnleggende problemer: etterslepende investeringer i infrastruktur, overdrevet byråkrati og utfordringen med å integrere haredim og arabere i arbeidsstyrken. Byrået nevner også sikkerhetsrisiko som følge av Iran, Syria og Gazastripen, men bunnlinjen er klar: Den israelske økonomien er sterk, og landets store betalingsbalanseoverskudd setter den på femtende plass i verden for forholdet mellom globale eiendeler og forpliktelser. I februar i år anslo S&P at den israelske økonomien ville vokse med 3% årlig i gjennomsnitt fram til 2022, med vekst drevet av privat forbruk, foretaksinvesteringer og sterk eksport av tjenester støttet av monetær fleksibilitet.

Det internasjonale kredittvurderingsbyrået S&P opprettholder sin AA-suverene rating for Israel, med stabile utsikter. Det er en svær god vurdering, og den opprettholdes til tross for den politiske ustabiliteten i Israel foran det kommende valget i september, og landets store finanspolitiske underskudd.

S&P er ikke altfor bekymret over det store finanspolitiske underskuddet som forventes å samle seg i Israel innen utgangen av året og av at forholdet mellom gjeld og BNP øker for andre år på rad. Et viser til at det er enighet blant israelske politikere om at trengs å opprettholde en ansvarlig finanspolitikk, skriver den israelske finansavisen Globes. Heller ikke den styrkende shekelen vekker særlig bekymring – S&P ser ikke at den skader israelsk eksport

Generelt foretrekker S&P å fokusere på den positive siden av Israel-historien, og understreker det faktum at den israelske økonomien har vokst i 15 år på rad, arbeidsledigheten er på et lavt nivå som 3,6%, og landets teknologibransje nyter toppinvesteringer.

S&P nevner lammelsen forårsaket av to parlamentsvalg innen seks måneder etter hverandre, og sier at dette hindrer regjeringen i å håndtere økonomiens grunnleggende problemer: etterslepende investeringer i infrastruktur, overdrevet byråkrati og utfordringen med å integrere haredim og arabere i arbeidsstyrken.

Byrået nevner også sikkerhetsrisiko som følge av Iran, Syria og Gazastripen, men bunnlinjen er klar: Den israelske økonomien er sterk, og landets store betalingsbalanseoverskudd setter den på femtende plass i verden for forholdet mellom globale eiendeler og forpliktelser.

I februar i år anslo S&P at den israelske økonomien ville vokse med 3% årlig i gjennomsnitt fram til 2022, med vekst drevet av privat forbruk, foretaksinvesteringer og sterk eksport av tjenester støttet av monetær fleksibilitet.