Israelske forskere bruker maskinlæring og stordata-analyse for å foreslå den beste antibiotika for hver pasient basert på en rekke faktorer, skriver ISRAEL21c. Innovativ teknologi utviklet av forskere ved Technion-Israel Institute of Technology og Kahn-Sagol-Maccabi Research and Innovation Institute ved Maccabi Healthcare Services kan forbedre antibiotikabehandlinger og hindre utviklingen av resistente bakterier. Teknologien, presentert i en studie publisert i Nature Medicine er et unikt samarbeid mellom KSM Institute of Maccabi og Technion-forskerne Roy Kishony og Idan Yelin. Overforbruket av brede antibiotika har ført til at bakterier utviklet antibiotika resistens. Som et resultat, mister antibiotika sin effektivitet, noe som fører til bekymringer for at bakterielle infeksjoner nå anses som milde, vil bli dødelige. Å redusere denne farlige trenden kan potensielt oppnås ved å foreskrive spesifikke antibiotika for hver enkelt pasient. Kishony, en av de ledende eksperter innen antibiotika resistens, utviklet metoder for genetisk kartlegging av bakteriell resistens mot antibiotika. Disse teknikkene gjør det mulig å forutsi resistansen av en gitt bakterie til forskjellige antibiotika i nåtiden og til og med i fremtiden, skriver ISRAEL21c.  

Israelske forskere bruker maskinlæring og stordata-analyse for å foreslå den beste antibiotika for hver pasient basert på en rekke faktorer, skriver ISRAEL21c. Innovativ teknologi utviklet av forskere ved Technion-Israel Institute of Technology og Kahn-Sagol-Maccabi Research and Innovation Institute ved Maccabi Healthcare Services kan forbedre antibiotikabehandlinger og hindre utviklingen av resistente bakterier.

Teknologien, presentert i en studie publisert i Nature Medicine er et unikt samarbeid mellom KSM Institute of Maccabi og Technion-forskerne Roy Kishony og Idan Yelin.

Overforbruket av brede antibiotika har ført til at bakterier utviklet antibiotika resistens. Som et resultat, mister antibiotika sin effektivitet, noe som fører til bekymringer for at bakterielle infeksjoner nå anses som milde, vil bli dødelige.

Å redusere denne farlige trenden kan potensielt oppnås ved å foreskrive spesifikke antibiotika for hver enkelt pasient. Kishony, en av de ledende eksperter innen antibiotika resistens, utviklet metoder for genetisk kartlegging av bakteriell resistens mot antibiotika. Disse teknikkene gjør det mulig å forutsi resistansen av en gitt bakterie til forskjellige antibiotika i nåtiden og til og med i fremtiden, skriver ISRAEL21c.