Bystyret i den israelske byen Ramat Gan har skapt konflikt mellom den verdslige befolkningen som ønsker seg til badestrendene i helgene, og det ortodokse miljøet. Bystyret stemte med en stor margin for å tillate offentlig transport på sabbaten til underholdningssentre og strender i nærheten av Tel Aviv, skriver World Israel News. I Israel er den normale regelen at offentlig transport av passasjerer stanses under sabbaten fra det blir mørkt fredag kveld til det blir mørkt igjen lørdag kveld. Nær regjeringskrise I fjor var det nær regjeringskrise da det israelske jernbaneverket benyttet sabbaten når det ikke gikk tog til å reparere togskinnene. Forhandlinger med Netanyahu endte først med en løsning som gikk ut på at kun ikke-jøder, hovedsakelig israelske muslimer, jobbet på skinnene. Men falt til slutt fordi det ikke var tilstrekkelig mange arbeidsledere med ikke-jødisk bakgrunn til å kunne gjennomføre arbeidene. Til slutt ble det likevel en bredere løsning og regjeringen kunne fortsette, da med kun en representant i Knesset mer enn opposisjonen. Ordføreren i Ramat Gan Carmel Shama-Hacohen sier til World Israel News at stemmetallene i bystyret var 15-6. Han mener han hadde plikt til å gi publikum det de ønsker: Og har satt opp to busslinjer som fra 19.juli som skal kjøre langs hovedveiene mellom badestrendene i hans egen by og Tel Aviv, men kun plukker opp folk ved eksisterende stopp. Ordningen vil kun gjelde i sommermånedene og bussene vil ikke kjøre inn i noen boligområder for ikke å forstyrre innbyggere som følger sabbaten. Kompromisset tilfredsstilte imidlertid ikke de ultra-ortodokse, hvis reaksjoner har vært svært kritiske.

Bystyret i den israelske byen Ramat Gan har skapt konflikt mellom den verdslige befolkningen som ønsker seg til badestrendene i helgene, og det ortodokse miljøet. Bystyret stemte med en stor margin for å tillate offentlig transport på sabbaten til underholdningssentre og strender i nærheten av Tel Aviv, skriver World Israel News.

I Israel er den normale regelen at offentlig transport av passasjerer stanses under sabbaten fra det blir mørkt fredag kveld til det blir mørkt igjen lørdag kveld.

Nær regjeringskrise

I fjor var det nær regjeringskrise da det israelske jernbaneverket benyttet sabbaten når det ikke gikk tog til å reparere togskinnene. Forhandlinger med Netanyahu endte først med en løsning som gikk ut på at kun ikke-jøder, hovedsakelig israelske muslimer, jobbet på skinnene. Men falt til slutt fordi det ikke var tilstrekkelig mange arbeidsledere med ikke-jødisk bakgrunn til å kunne gjennomføre arbeidene.

Til slutt ble det likevel en bredere løsning og regjeringen kunne fortsette, da med kun en representant i Knesset mer enn opposisjonen.

Ordføreren i Ramat Gan Carmel Shama-Hacohen sier til World Israel News at stemmetallene i bystyret var 15-6. Han mener han hadde plikt til å gi publikum det de ønsker: Og har satt opp to busslinjer som fra 19.juli som skal kjøre langs hovedveiene mellom badestrendene i hans egen by og Tel Aviv, men kun plukker opp folk ved eksisterende stopp. Ordningen vil kun gjelde i sommermånedene og bussene vil ikke kjøre inn i noen boligområder for ikke å forstyrre innbyggere som følger sabbaten.

Kompromisset tilfredsstilte imidlertid ikke de ultra-ortodokse, hvis reaksjoner har vært svært kritiske.