Hundrevis av representanter fra private selskaper og offentlige representanter kom onsdag til Israel fra hele verden for å høre om revolusjonerende israelske produkter for næringsmiddelindustrien. Israel viser i dagene den store den store Agritech-konferansen varer frem den banebrytende teknologien som lokale selskaper tilbyr innen landbruk- og matproduksjon til hundrevis av representanter fra over 40 land. Konferansen varer frem til neste torsdag. Under konferansen presenteres over 100 israelske selskaper, inkludert to dusin oppstartfirma, sine varer, skriver World Israel News. Det vil bli demonstrert hvordan sensorer, droner, kunstig intelligens og satellitter kan øke utbyttet og beskytte avlinger, frukthager og til og med bikuber. Droner kan plukke epler og roboter kan samle tomater. «Israels landbruksindustri har vært verdensledende når det gjelder utvikling og innovasjon som helhet,» sier Israels eksport- og internasjonale samarbeidsinstitutts visegeneraldirektør Lior Konitzki til Jerusalem Post. «Israels teknologi er relevant over hele verden, enten det er å takle vannknapphet i California eller presisjonsoppdrett i Nederland,» mener han. Konferansen er en joint venture av landets utenlandske, landbruks- og økonomi- og næringsdepartementer og Israels eksport- og internasjonale samarbeidsinstitutt.

Hundrevis av representanter fra private selskaper og offentlige representanter kom onsdag til Israel fra hele verden for å høre om revolusjonerende israelske produkter for næringsmiddelindustrien. Israel viser i dagene den store den store Agritech-konferansen varer frem den banebrytende teknologien som lokale selskaper tilbyr innen landbruk- og matproduksjon til hundrevis av representanter fra over 40 land.

Konferansen varer frem til neste torsdag. Under konferansen presenteres over 100 israelske selskaper, inkludert to dusin oppstartfirma, sine varer, skriver World Israel News. Det vil bli demonstrert hvordan sensorer, droner, kunstig intelligens og satellitter kan øke utbyttet og beskytte avlinger, frukthager og til og med bikuber. Droner kan plukke epler og roboter kan samle tomater.

«Israels landbruksindustri har vært verdensledende når det gjelder utvikling og innovasjon som helhet,» sier Israels eksport- og internasjonale samarbeidsinstitutts visegeneraldirektør Lior Konitzki til Jerusalem Post. «Israels teknologi er relevant over hele verden, enten det er å takle vannknapphet i California eller presisjonsoppdrett i Nederland,» mener han.

Konferansen er en joint venture av landets utenlandske, landbruks- og økonomi- og næringsdepartementer og Israels eksport- og internasjonale samarbeidsinstitutt.