Etter seks år med tørke har Israels vannmyndigheter kunngjort at Kinneret (Genesaretsjøen) økte med 11 centimeter i mai. Dette er gode nyheter, da sjøen er Israels største kilde til naturlig vann og har gått betydelig tilbake de siste årene. Nylig kom vannstanden farlig nær å nå den "svarte linjen", som er avgrensingspunktet der vann ikke kan pumpes uten å skade infrastruktur og vannforsyning. Heldigvis steg Kinneret nesten 3,5 meter siden Israels vinterregntid begynte. Ikke desto mindre ligger sjøen under det best mulige nivået med ca. 2,4 meter. Hadde Kinneret nådd den svarte linjen, kunne det oppstå irreversible økologiske problemer, skriver United With Israel. Disse ville ha medført en økning i vannsalt og oppvekst av alger som permanent kan skade kvaliteten på vann, flora og fauna. Hvis tørken fortsatte i 2019, ville myndigheten ha blitt tvunget til å legge inn begrensninger på vannforbruk i landet. For å kompensere for mangel på ferskvann har Israel konstruert fem massive avsaltingsanlegg ved Middelhavskysten, og jobber med to andre. Disse gir ca. 70 prosent av landets drikkevann. Israel resirkulerer også nesten 86 prosent av avløpsvannet til landbruksformål. .

Etter seks år med tørke har Israels vannmyndigheter kunngjort at Kinneret (Genesaretsjøen) økte med 11 centimeter i mai. Dette er gode nyheter, da sjøen er Israels største kilde til naturlig vann og har gått betydelig tilbake de siste årene. Nylig kom vannstanden farlig nær å nå den “svarte linjen”, som er avgrensingspunktet der vann ikke kan pumpes uten å skade infrastruktur og vannforsyning.

Heldigvis steg Kinneret nesten 3,5 meter siden Israels vinterregntid begynte. Ikke desto mindre ligger sjøen under det best mulige nivået med ca. 2,4 meter.

Hadde Kinneret nådd den svarte linjen, kunne det oppstå irreversible økologiske problemer, skriver United With Israel. Disse ville ha medført en økning i vannsalt og oppvekst av alger som permanent kan skade kvaliteten på vann, flora og fauna.

Hvis tørken fortsatte i 2019, ville myndigheten ha blitt tvunget til å legge inn begrensninger på vannforbruk i landet.

For å kompensere for mangel på ferskvann har Israel konstruert fem massive avsaltingsanlegg ved Middelhavskysten, og jobber med to andre. Disse gir ca. 70 prosent av landets drikkevann. Israel resirkulerer også nesten 86 prosent av avløpsvannet til landbruksformål.

.