De tre kirkesamfunnene med ansvar for Jerusalems hellige kristne område sier at de har inngått enighet om å starte en multi-million dollar renovering av Den Hellige Gravs Kirke, melder telegrambyrået Associated Press, referert av Israel Hayom. Ledere fra de greske ortodokse, katolske og armenske kirkene sendte ut en uttalelse mandag som annonserte prosjektet om å gjenopprette Den Hellige Gravs Kirkes grunnmur og gulv. Dette er kirken hvor mange kristne mener at Jesus ble korsfestet, begravet og oppstanden. Et gresk team ledet 2016 restaureringsprosjektet for å bevare en stor struktur inne i kirken som blant annet inneholder graven. Det kommende andre rehabiliteringsprosjektet vil involvere to italienske institusjoner. Den Hellige Gravs Kirke deles av flere kristne grupper i henhold til en status quo avtale. Omfattede endringer i status quo har tidligere resultert i krangling eller vold i form av slåsskamper mellom prester og tilhengere. Den Hellige Gravs Kirke er bygget på det som ifølge tradisjonen er Golgata, stedet hvor Jesus ifølge kristen tro ble korsfestet. Kirken inneholder graven hvor Jesus ifølge legenden ble lagt etter sin død, og den har derfor vært et viktig pilegrimsmål for kristne siden det 4. århundret. Steinen hvor Jesus lik ble plassert da han ble tatt ned fra korset er det første tusenvis av pilgrimer og turister ser når de går inn i kirken. Det er vanlig at ortodokse kristne kneler ned for steinen og kysser den, eller legger gjenstanden på den som de dermed mener er blitt helliggjort.

De tre kirkesamfunnene med ansvar for Jerusalems hellige kristne område sier at de har inngått enighet om å starte en multi-million dollar renovering av Den Hellige Gravs Kirke, melder telegrambyrået Associated Press, referert av Israel Hayom. Ledere fra de greske ortodokse, katolske og armenske kirkene sendte ut en uttalelse mandag som annonserte prosjektet om å gjenopprette Den Hellige Gravs Kirkes grunnmur og gulv.

Dette er kirken hvor mange kristne mener at Jesus ble korsfestet, begravet og oppstanden.

Et gresk team ledet 2016 restaureringsprosjektet for å bevare en stor struktur inne i kirken som blant annet inneholder graven. Det kommende andre rehabiliteringsprosjektet vil involvere to italienske institusjoner.

Den Hellige Gravs Kirke deles av flere kristne grupper i henhold til en status quo avtale. Omfattede endringer i status quo har tidligere resultert i krangling eller vold i form av slåsskamper mellom prester og tilhengere.

Den Hellige Gravs Kirke er bygget på det som ifølge tradisjonen er Golgata, stedet hvor Jesus ifølge kristen tro ble korsfestet. Kirken inneholder graven hvor Jesus ifølge legenden ble lagt etter sin død, og den har derfor vært et viktig pilegrimsmål for kristne siden det 4. århundret.

Steinen hvor Jesus lik ble plassert da han ble tatt ned fra korset er det første tusenvis av pilgrimer og turister ser når de går inn i kirken. Det er vanlig at ortodokse kristne kneler ned for steinen og kysser den, eller legger gjenstanden på den som de dermed mener er blitt helliggjort.