Den israelske organisasjonen Save a Child’s Heart, behandler og opererer barn med livstruende hjertesykdommer fra utviklingsland, gratis, skriver Israel21c. Stiftet i 1995 av amerikansk innvandrer og hjertekirurg dr. Ami Cohen begynte Save a Child’s Heart å redde et barns hjerte på Wolfson Medical Center, hvor han jobbet. Det startet da en pediatrisk kardiolog fra Etiopia ba om Cohens hjelp med to barn som han behandlet. De ble sendt til Israel for kirurgi. Hittil har organisasjonen behandlet 5000 barn fra ca. 60 land hos Wolfson. Det trener også leger fra disse landene på sykehuset, og sender regelmessig medisinske oppdrag til mange steder over hele verden. Alt dette utføres av rundt 100 leger og sykepleiere fra Wolfson, som frivillig bruker sin tid og erfaring.

Den israelske organisasjonen Save a Child’s Heart, behandler og opererer barn med livstruende hjertesykdommer fra utviklingsland, gratis, skriver Israel21c. Stiftet i 1995 av amerikansk innvandrer og hjertekirurg dr. Ami Cohen begynte Save a Child’s Heart å redde et barns hjerte på Wolfson Medical Center, hvor han jobbet.

Det startet da en pediatrisk kardiolog fra Etiopia ba om Cohens hjelp med to barn som han behandlet. De ble sendt til Israel for kirurgi.

Hittil har organisasjonen behandlet 5000 barn fra ca. 60 land hos Wolfson. Det trener også leger fra disse landene på sykehuset, og sender regelmessig medisinske oppdrag til mange steder over hele verden.

Alt dette utføres av rundt 100 leger og sykepleiere fra Wolfson, som frivillig bruker sin tid og erfaring.