På vår nasjonaldag feier vi de verdiene som ble knesatt i den norske Grunnloven, respekten for menneskerettighetene, for ytringsfrihet, religionsfrihet, demokrati, maktfordeling, enkeltmenneskers rett til å bestemme over eget liv, personlig frihet og toleranse. Dette er verdier som preger vår kristne og jødiske felleskultur, og som vi nordmenn deler med israelerne. Norge og Israel er to land, men vi har felles verdier. Nylig feiret Israel sin nasjonaldag, sin frihet og sitt demokrati. I dag feirer vi får. Gratulerer til våre lesere.

På vår nasjonaldag feier vi de verdiene som ble knesatt i den norske Grunnloven, respekten for menneskerettighetene, for ytringsfrihet, religionsfrihet, demokrati, maktfordeling, enkeltmenneskers rett til å bestemme over eget liv, personlig frihet og toleranse. Dette er verdier som preger vår kristne og jødiske felleskultur, og som vi nordmenn deler med israelerne.

Norge og Israel er to land, men vi har felles verdier. Nylig feiret Israel sin nasjonaldag, sin frihet og sitt demokrati. I dag feirer vi får. Gratulerer til våre lesere.