Bare 15 minutter med surfing på den sosiale mediaplattformen Facebook er nok til å forårsake depresjon, tyder en ny israelsk studie på, ifølge World Israel News. Det er en studie administrert av en sosialpsykolog fra Institutt for atferdsvitenskap ved Hadassah akademiske høyskole i Jerusalem som konkluderer med at 15 minutters surfing på Facebook er nok til å gjøre en sårbar for depresjon, hovedsakelig som et resultat av redusert selvtillit. Studien, utført av Dr. Yitzhak Alfasi, brukte 80 hyppige Facebook-brukere mellom 19 og 35 år. Resultatene ble offentliggjort i den internasjonale journalen «Personality and Individual Differences.» En eksperimentell gruppe ble bedt om å surfe på "News Feed" i ca. 15 minutter, og en kontrollgruppe ble bedt om å surfe på den offisielle siden National Geographic på Facebook i like mye tid. Sistnevnte gruppe møtte ikke Facebook "venner." De ble deretter bedt om å fylle ut et spørreskjema angående deres nivå av selvtillit. Resultatene indikerte at den første gruppen hadde lavere nivåer av selvtillit og flere symptomer på depresjon. «Funnene i studien indikerer at eksponering for sosiale nettverk kan ha en psykologisk negativ effekt,» sier professor Alfasi. «Den kumulative effekten på følelsen av selvtillit og mental velvære kan være betydelig».  

Bare 15 minutter med surfing på den sosiale mediaplattformen Facebook er nok til å forårsake depresjon, tyder en ny israelsk studie på, ifølge World Israel News. Det er en studie administrert av en sosialpsykolog fra Institutt for atferdsvitenskap ved Hadassah akademiske høyskole i Jerusalem som konkluderer med at 15 minutters surfing på Facebook er nok til å gjøre en sårbar for depresjon, hovedsakelig som et resultat av redusert selvtillit.

Studien, utført av Dr. Yitzhak Alfasi, brukte 80 hyppige Facebook-brukere mellom 19 og 35 år. Resultatene ble offentliggjort i den internasjonale journalen «Personality and Individual Differences.»

En eksperimentell gruppe ble bedt om å surfe på “News Feed” i ca. 15 minutter, og en kontrollgruppe ble bedt om å surfe på den offisielle siden National Geographic på Facebook i like mye tid. Sistnevnte gruppe møtte ikke Facebook “venner.”

De ble deretter bedt om å fylle ut et spørreskjema angående deres nivå av selvtillit. Resultatene indikerte at den første gruppen hadde lavere nivåer av selvtillit og flere symptomer på depresjon.

«Funnene i studien indikerer at eksponering for sosiale nettverk kan ha en psykologisk negativ effekt,» sier professor Alfasi. «Den kumulative effekten på følelsen av selvtillit og mental velvære kan være betydelig».