Israel står foran sin uavhengighetsdag. På denne tiden har det vært vanlig av det israelske statistiske sentralbyrået å gi en oversikt over befolkningstallet i landet. I år viser det seg å ha overgått 9 millioner. Befolkningen har vokst med 2% eller 177 000 innbyggere siden siste uavhengighetsdag. I løpet av året ble det født 188.000 babyer, 31.000 mennesker immigrerte til Israel og 47.000 mennesker døde. Sentralbyrået for statistikk prosjekterer at den israelske befolkningen vil nå 10 millioner innen 2024, 15 millioner innen 2048 og 20 millioner innen 2065. 6,697,000 israelere er jødiske (74,3%), 1,890,000 er arabere (20,9%), mens 434,000 (4,8%) tilhører andre religioner og samfunn. 45% av verdens jøder bor i Israel.

Israel står foran sin uavhengighetsdag. På denne tiden har det vært vanlig av det israelske statistiske sentralbyrået å gi en oversikt over befolkningstallet i landet. I år viser det seg å ha overgått 9 millioner. Befolkningen har vokst med 2% eller 177 000 innbyggere siden siste uavhengighetsdag.

I løpet av året ble det født 188.000 babyer, 31.000 mennesker immigrerte til Israel og 47.000 mennesker døde. Sentralbyrået for statistikk prosjekterer at den israelske befolkningen vil nå 10 millioner innen 2024, 15 millioner innen 2048 og 20 millioner innen 2065.

6,697,000 israelere er jødiske (74,3%), 1,890,000 er arabere (20,9%), mens 434,000 (4,8%) tilhører andre religioner og samfunn. 45% av verdens jøder bor i Israel.