Israel er den nest mest innovative nasjonen i verden, rangert like etter USA og foran Sør-Korea, ifølge en rapport gjengitt i Daily Mail. Israel ble rangert foran seks europeiske land som var i topp 10, med Storbritannia på 15. plass mellom Norge og Singapore. Chile kom inn sist. Ingen arabiske land finnes på listen. USA er den totale vinneren med en score på 75,07 av 100, og Israel fulgte med 61,33. Listen ble utarbeidet av ingeniørfirmaet RS Components. Det er vanskelig å vurdere et lands globale vitenskapelige fremgang, men det er mulig å vurdere en nasjons forpliktelse til vitenskapelig innats, vurdere og evaluere forsknings- og utviklingsutgifter, patenter arkivert, og volumet av forskere og akademiske publikasjoner. Israel er verdensledende når det gjelder utgifter til forskning og utvikling (FoU) og antall forskere i befolkningen. Forskere står for hver 17 av 1000 ansatte i Israel. Den jødiske staten har registrert 3.804 patenter, publisert 1.133 vitenskapelige artikler, og bruker 4,25 prosent av sitt BNP på (FoU). FNs globale innovasjonsindeks (GII), publisert i juli 2018, viste at Israel ble rangert som nummer 11 globalt, og først i Nord-Afrika og Vest-Asia-regionen, for sjette året på rad. GII rangerer 127 økonomier basert på 80 indikatorer.

Israel er den nest mest innovative nasjonen i verden, rangert like etter USA og foran Sør-Korea, ifølge en rapport gjengitt i Daily Mail. Israel ble rangert foran seks europeiske land som var i topp 10, med Storbritannia på 15. plass mellom Norge og Singapore. Chile kom inn sist. Ingen arabiske land finnes på listen.

USA er den totale vinneren med en score på 75,07 av 100, og Israel fulgte med 61,33. Listen ble utarbeidet av ingeniørfirmaet RS Components.

Det er vanskelig å vurdere et lands globale vitenskapelige fremgang, men det er mulig å vurdere en nasjons forpliktelse til vitenskapelig innats, vurdere og evaluere forsknings- og utviklingsutgifter, patenter arkivert, og volumet av forskere og akademiske publikasjoner.

Israel er verdensledende når det gjelder utgifter til forskning og utvikling (FoU) og antall forskere i befolkningen. Forskere står for hver 17 av 1000 ansatte i Israel. Den jødiske staten har registrert 3.804 patenter, publisert 1.133 vitenskapelige artikler, og bruker 4,25 prosent av sitt BNP på (FoU).

FNs globale innovasjonsindeks (GII), publisert i juli 2018, viste at Israel ble rangert som nummer 11 globalt, og først i Nord-Afrika og Vest-Asia-regionen, for sjette året på rad. GII rangerer 127 økonomier basert på 80 indikatorer.