Det eneste vi kan bruke til å i utgangspunktet verifisere den bibelske fortellingen er en arkeologiske funn. Støtter det vi finner på bakken den bibelske fortellingen om den jødiske utvandringen fra Egypt, spør  rabbin Ken Spiro. Det var ingen historikere på den tiden å registrere de historiske hendelsene. Til nå har Nummer 1-angrepet på Bibelen, basert på arkeologi, vært mangel på bevis, forklarer Ken Spiro, en lisensiert israelsk reiseguide med en mastergrad i historien. «Men jo mer arkeologene graver, desto mer synes de å finne. Det er der. Det har alltid vært der. Men inntil nylig har ingen noensinne sett det,» sier han. Se denne videoen.  

Det eneste vi kan bruke til å i utgangspunktet verifisere den bibelske fortellingen er en arkeologiske funn. Støtter det vi finner på bakken den bibelske fortellingen om den jødiske utvandringen fra Egypt, spør  rabbin Ken Spiro. Det var ingen historikere på den tiden å registrere de historiske hendelsene.

Til nå har Nummer 1-angrepet på Bibelen, basert på arkeologi, vært mangel på bevis, forklarer Ken Spiro, en lisensiert israelsk reiseguide med en mastergrad i historien. «Men jo mer arkeologene graver, desto mer synes de å finne. Det er der. Det har alltid vært der. Men inntil nylig har ingen noensinne sett det,» sier han. Se denne videoen.