Israel er et av de få landene hvor ferier i utlandet kan koste mindre enn et opphold på lokale feriesteder, skriver Israel Hayom. Det kan være en av flere grunner til at så mange israelere tilbringer den jødiske påsken utenfor landets grenser. Er du på vei til eller fra Israel nå: Regne med at det er folksomt på Ben Gurion Flyplass. Halvannen million reisende forventes å fly via Ben-Gurion International Airport på innkommende og utgående flyreiser i løpet av påskeferien, viser tall fra Israels flyplassmyndighet. I april alene forventes en million reisende å reise via Ben-Gurion flyplass, en økning på 11% sammenlignet med samme periode i 2018. Palmesøndag landet over 75 000 reisende på eller tok av fra Ben-Gurion. Utgående trafikk av israelere toppet på onsdag og torsdag. Bare på torsdag dro rundt 85.000 israelere til utenlandske destinasjoner. Rundt 83 000 reisende - ankommende og avreisende - forventes å passere gjennom Ben-Gurion flyplass søndag, og den følgende søndag 28. april forventes det enda flere reisende. De siste årene har det vært en jevn oppgang i antall israelere som tilbringer påsken i utlandet, skriver Israel Hayom.  

Israel er et av de få landene hvor ferier i utlandet kan koste mindre enn et opphold på lokale feriesteder, skriver Israel Hayom. Det kan være en av flere grunner til at så mange israelere tilbringer den jødiske påsken utenfor landets grenser.

Er du på vei til eller fra Israel nå: Regne med at det er folksomt på Ben Gurion Flyplass. Halvannen million reisende forventes å fly via Ben-Gurion International Airport på innkommende og utgående flyreiser i løpet av påskeferien, viser tall fra Israels flyplassmyndighet.

I april alene forventes en million reisende å reise via Ben-Gurion flyplass, en økning på 11% sammenlignet med samme periode i 2018.

Palmesøndag landet over 75 000 reisende på eller tok av fra Ben-Gurion. Utgående trafikk av israelere toppet på onsdag og torsdag. Bare på torsdag dro rundt 85.000 israelere til utenlandske destinasjoner.

Rundt 83 000 reisende – ankommende og avreisende – forventes å passere gjennom Ben-Gurion flyplass søndag, og den følgende søndag 28. april forventes det enda flere reisende.

De siste årene har det vært en jevn oppgang i antall israelere som tilbringer påsken i utlandet, skriver Israel Hayom.