Texas har solgt seg ut av DNB, Norges største finanskonsern, fordi de mener selskapet boikotter Israel, skriver Miff.no. Også Illinois, som har tilsvarende lovverk som Texas, har listet DNB som et selskap som boikotter Israel. Selv benekter DNB at de driver med noen boikott, selv om blant annet Elbit (bilde) står på deres "forbudsliste". «Det er helt feil at vi boikotter Israel. Dette har vi også prøvd å forklare til myndighetene i Texas, uten at vi har fått noe svar fra dem så langt. Det er ingen politikk hos oss om å boikotte Israel», sier Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB til MIFF.no. Westerveld viser til at finanskonsernet har gjort en rekke investeringer i Israel. MIFF.no har tidligere skrevet om DNBs investeringer i et israelsk teknologiselskap. «Vi investerer i en rekke selskaper i Israel, så det er overhodet ingen boikott», understreker han. På DNBs egne nettsider har de ifølge Miff.no listet opp en rekke selskaper som de av ulike årsaker ikke investerer i. Minst to av disse bedriftene er israelske, som Africa Israel Investments Ltd. og Elbit. Sistnevnte bygger blant annet droner som sikrer Europa. Ved å ekskludere disse selskapene investerer ikke DNBs fond penger i dem. Westerveld vet ikke om dette er årsaken til boikott-anklagene. «Det kan være at dette er årsaken, men det har vi ikke fått svar på», sier Westerveld.  

Texas har solgt seg ut av DNB, Norges største finanskonsern, fordi de mener selskapet boikotter Israel, skriver Miff.no. Også Illinois, som har tilsvarende lovverk som Texas, har listet DNB som et selskap som boikotter Israel. Selv benekter DNB at de driver med noen boikott, selv om blant annet Elbit (bilde) står på deres “forbudsliste”.

«Det er helt feil at vi boikotter Israel. Dette har vi også prøvd å forklare til myndighetene i Texas, uten at vi har fått noe svar fra dem så langt. Det er ingen politikk hos oss om å boikotte Israel», sier Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB til MIFF.no.

Westerveld viser til at finanskonsernet har gjort en rekke investeringer i Israel. MIFF.no har tidligere skrevet om DNBs investeringer i et israelsk teknologiselskap. «Vi investerer i en rekke selskaper i Israel, så det er overhodet ingen boikott», understreker han.

På DNBs egne nettsider har de ifølge Miff.no listet opp en rekke selskaper som de av ulike årsaker ikke investerer i. Minst to av disse bedriftene er israelske, som Africa Israel Investments Ltd. og Elbit. Sistnevnte bygger blant annet droner som sikrer Europa. Ved å ekskludere disse selskapene investerer ikke DNBs fond penger i dem. Westerveld vet ikke om dette er årsaken til boikott-anklagene. «Det kan være at dette er årsaken, men det har vi ikke fått svar på», sier Westerveld.