Den potensielle EastMed-rørledningen vil være flaggskipprosjektet for det kypriotiske-greske-israelske samarbeidet, et utviklende vennskap som har dype grunnlag. USA har nå støttet partnerskapet, skriver dr. George N. Tzogopoulos ved BESA Center i avisen Israel Hayom. Kypros, Hellas og Israel utvikler et solid partnerskap i Øst-Middelhavet fordi de deler like interesser og verdier og er pålitelige allierte. De blir - enda mer enn partnere – venner, skriver han og viser til at det allerede har vært avholdt seks toppmøter mellom de tre landene i forbindelse med rørledningsprosjektet. Den amerikanske ambassadøren David Friedman deltok på et møte i Beersheba i desember, og Mike Pompeo deltok på toppmøtet i Jerusalem nylig. Den amerikanske rollen i den trilaterale utenrikspolitikken har vært tydelig institusjonalisert, skriver dr. George N. Tzogopoulos. Amerikanernes interesse forklares av de pågående naturgassoppdagelsene i Levantine Basin. I forrige måned fant ExxonMobil et annet gassbærende reservoar, Glaucus, utenfor kysten av Kypros. Disse funnene kan gi USA ikke bare forretningsmuligheter, men også energisikkerhet.  

Den potensielle EastMed-rørledningen vil være flaggskipprosjektet for det kypriotiske-greske-israelske samarbeidet, et utviklende vennskap som har dype grunnlag. USA har nå støttet partnerskapet, skriver dr. George N. Tzogopoulos ved BESA Center i avisen Israel Hayom.

Kypros, Hellas og Israel utvikler et solid partnerskap i Øst-Middelhavet fordi de deler like interesser og verdier og er pålitelige allierte. De blir – enda mer enn partnere – venner, skriver han og viser til at det allerede har vært avholdt seks toppmøter mellom de tre landene i forbindelse med rørledningsprosjektet.

Den amerikanske ambassadøren David Friedman deltok på et møte i Beersheba i desember, og Mike Pompeo deltok på toppmøtet i Jerusalem nylig. Den amerikanske rollen i den trilaterale utenrikspolitikken har vært tydelig institusjonalisert, skriver dr. George N. Tzogopoulos.

Amerikanernes interesse forklares av de pågående naturgassoppdagelsene i Levantine Basin. I forrige måned fant ExxonMobil et annet gassbærende reservoar, Glaucus, utenfor kysten av Kypros. Disse funnene kan gi USA ikke bare forretningsmuligheter, men også energisikkerhet.