Ifølge NTB har Airbnb snudd og vil ikke lengre fjerne Airbnb-utleieboliger i israelske bosetninger på Vestbredden fra sine sider. Utleieportalen sier at de heller skal donere overskuddet fra utleieboliger på disse bosetningene til humanitære organisasjoner på Vestbredden. Selskapet poengterer at de skal ha samme tilnærming til andre bestridte områder som Sør-Ossetia og Abkhasia. En rekke advokater har ifølge miff.no truet AirBnB med søksmål for deres diskriminering av jøder på Vestbredden. Shurat HaDin (Israel Law Center) er en av organisasjonene som har stått i bresjen. «AirBnB har gått med på helt å trekke tilbake sine planer om å fjerne jødiske hjem i Judea og Samaria. Dette er en viktig og presedensskapende avgjørelse i kampen mot den rasistiske boikott-bevegelsen», skriver Shurat HaDin i et nyhetsbrev. De har også publisert lenke til forliket som de inngikk med AirBnB, skriver Miff.no. Den norske organisasjonen Med Israel for Fred har drevet aktivt påvirkningsarbeid for å få Airbnb til å snu, og blant annet samlet inn mange underskrifter.  

Ifølge NTB har Airbnb snudd og vil ikke lengre fjerne Airbnb-utleieboliger i israelske bosetninger på Vestbredden fra sine sider. Utleieportalen sier at de heller skal donere overskuddet fra utleieboliger på disse bosetningene til humanitære organisasjoner på Vestbredden.

Selskapet poengterer at de skal ha samme tilnærming til andre bestridte områder som Sør-Ossetia og Abkhasia.

En rekke advokater har ifølge miff.no truet AirBnB med søksmål for deres diskriminering av jøder på Vestbredden. Shurat HaDin (Israel Law Center) er en av organisasjonene som har stått i bresjen.

«AirBnB har gått med på helt å trekke tilbake sine planer om å fjerne jødiske hjem i Judea og Samaria. Dette er en viktig og presedensskapende avgjørelse i kampen mot den rasistiske boikott-bevegelsen», skriver Shurat HaDin i et nyhetsbrev. De har også publisert lenke til forliket som de inngikk med AirBnB, skriver Miff.no.

Den norske organisasjonen Med Israel for Fred har drevet aktivt påvirkningsarbeid for å få Airbnb til å snu, og blant annet samlet inn mange underskrifter.