Det israelske statlige selskapet Electric Corp har valgt Leviathan-naturgassfeltet utenfor Israels Middelhavskyst for en kortsiktig naturgassforsyningsavtale, og sier at den vil redusere kostnadene med inntil 175 millioner dollar, skriver Israel Hayom. Leviathan vil levere ca. 4 milliarder kubikkmeter gass når produksjonen starter i oktober og frem til juni 2021. Avtalen med Leviathan, som er underlagt ulike godkjenninger, vil gjelde for gassmengder som overstiger det minimum det er forpliktet til å kjøpe fra Tamar gassfeltet. IEC sier at selskapet har jobbet for å redusere drivstoffkostnadene samt strømtaksten, og den nye avtalen vil spare mellom 145 millioner dollar og 175 millioner dollar. Gassforsyning etter 2021 kommer fra Karish-feltet - eid av Energean - en gang når det feltet kommer i drift. Leviathan, oppdaget i 2010 ca. 120 kilometer utenfor Israels kyst, er en av verdens største gassfunn i det siste tiåret. Prosjektoperatøren, Texas-baserte Noble Energy, eier en eierandel på 39,66%. Delek Drilling har en eierandel på 45,34%. Det nærliggende Tamar gassfeltet begynte å produsere i 2013.

Det israelske statlige selskapet Electric Corp har valgt Leviathan-naturgassfeltet utenfor Israels Middelhavskyst for en kortsiktig naturgassforsyningsavtale, og sier at den vil redusere kostnadene med inntil 175 millioner dollar, skriver Israel Hayom.

Leviathan vil levere ca. 4 milliarder kubikkmeter gass når produksjonen starter i oktober og frem til juni 2021. Avtalen med Leviathan, som er underlagt ulike godkjenninger, vil gjelde for gassmengder som overstiger det minimum det er forpliktet til å kjøpe fra Tamar gassfeltet.

IEC sier at selskapet har jobbet for å redusere drivstoffkostnadene samt strømtaksten, og den nye avtalen vil spare mellom 145 millioner dollar og 175 millioner dollar.

Gassforsyning etter 2021 kommer fra Karish-feltet – eid av Energean – en gang når det feltet kommer i drift.

Leviathan, oppdaget i 2010 ca. 120 kilometer utenfor Israels kyst, er en av verdens største gassfunn i det siste tiåret. Prosjektoperatøren, Texas-baserte Noble Energy, eier en eierandel på 39,66%. Delek Drilling har en eierandel på 45,34%. Det nærliggende Tamar gassfeltet begynte å produsere i 2013.