På vegne av styret i Norsk Israelsk Handelskammer har styreleder Willy David Ekre (bilde)innkalt til årsmøte for 2019, med de vanlige årsmøtesakene på agendaen. Men før det får handelskammeret besøk av Hans Fredrik Grøvan som leder Israels Venner på Stortinget, og er parlamentarisk leder for KrF. Grøvan vil orientere om "Den nye regjeringsplattformen og hvilken betydning dette kan ha for handelen mellom Norge og Israel". «Dette er et viktig område og bør være av interesse for mange,» sier Willy David Ekre. Det er beregnet tid til spørsmål Møtet begynner kl. 18.00 28.mars, i Oscarsgate 27, Oslo, og årsmøtesakene er beregnet til å bli behandlet etter en times tid. Meld deg på: post@nihk.org eller SMS: 922 33 391  

På vegne av styret i Norsk Israelsk Handelskammer har styreleder Willy David Ekre (bilde)innkalt til årsmøte for 2019, med de vanlige årsmøtesakene på agendaen. Men før det får handelskammeret besøk av Hans Fredrik Grøvan som leder Israels Venner på Stortinget, og er parlamentarisk leder for KrF.

Grøvan vil orientere om “Den nye regjeringsplattformen og hvilken betydning dette kan ha for handelen mellom Norge og Israel”. «Dette er et viktig område og bør være av interesse for mange,» sier Willy David Ekre. Det er beregnet tid til spørsmål

Møtet begynner kl. 18.00 28.mars, i Oscarsgate 27, Oslo, og årsmøtesakene er beregnet til å bli behandlet etter en times tid. Meld deg på: post@nihk.org eller SMS: 922 33 391