1. mars begynte det israelske fraktselskapet CAL Cargo Airlines med to ukentlige avganger mellom Oslo og Tel Aviv. Det betyr en kapasitetsøkning på 3500 tonn sjømat i året, som er verdt rundt 200 millioner kroner, skriver Miff.no. Vi er svært glade for at CAL har bestemt seg for å øke kapasiteten fra den største flyfrakthuben Nord-Europa. Israel er en betydelig importør av fersk norsk sjømat, som laks, som har et kort hylleliv. Det er derfor vesentlig at vi kan legge til rette for rask og effektiv leveranse fra Norge til Israel i samarbeid med CAL», sier Martin Langås, flyfraktdirektør i Avinor. Selskapet begynte å frakte fersk fisk fra Norge til Israel med en Boeing 747-400F i mai 2017. Siden har etterspørselen etter norsk fisk økt. Nylig skrev bransjebladet Kysmagasinet at Israel er et viktig marked for norsk sjømat, skriver Miff.no.

1. mars begynte det israelske fraktselskapet CAL Cargo Airlines med to ukentlige avganger mellom Oslo og Tel Aviv. Det betyr en kapasitetsøkning på 3500 tonn sjømat i året, som er verdt rundt 200 millioner kroner, skriver Miff.no.

Vi er svært glade for at CAL har bestemt seg for å øke kapasiteten fra den største flyfrakthuben Nord-Europa. Israel er en betydelig importør av fersk norsk sjømat, som laks, som har et kort hylleliv. Det er derfor vesentlig at vi kan legge til rette for rask og effektiv leveranse fra Norge til Israel i samarbeid med CAL», sier Martin Langås, flyfraktdirektør i Avinor.

Selskapet begynte å frakte fersk fisk fra Norge til Israel med en Boeing 747-400F i mai 2017. Siden har etterspørselen etter norsk fisk økt. Nylig skrev bransjebladet Kysmagasinet at Israel er et viktig marked for norsk sjømat, skriver Miff.no.