Det biofarmasøytiske israelske selskapet Kadimastem håper å revolusjonere diabetesbehandling og gjøre nåler til en fortid for insulinavhengige pasienter ved å skape en in-body-enhet som skaper insulin alene, skriver Israel21c. Diabetes er en metabolsk lidelse der det er overflødig nivå av sukker i blodet. Det er to hovedtyper - type 1 diabetes oppstår når bukspyttkjertelen ikke kan skape nok insulin, hormonet som har ansvar for å senke sukkernivåene i blodet, mens type 2 diabetes oppstår når cellene blir resistente mot insulin. Siden kroppene deres ikke kan produsere det nødvendige insulinet, må alle personer med type 1-diabetes få insulin fra en ekstern kilde. Omtrent 30 prosent av type 2 diabetes pasienter blir insulinavhengige. Samlet sett står den globale insulinavhengige befolkningen på over 100 millioner mennesker. Tradisjonell medisin løser dette store problemet ved å gi insulininjeksjoner. Dette innebærer vanligvis at pasienter måler blodsukkernivået og injiserer seg flere ganger om dagen - definitivt livreddende, men også et problem. En mer avansert terapi som ble demonstrert tilbake i 1999, viste at implantering av sunne øyceller hos personer med diabetes frigjorde dem fra insulininjeksjoner og glukoseovervåking, skriver Israel21c. Denne metoden var revolusjonerende, men den var avhengig av organdonasjoner. Derfor er det ikke en ideell løsning. Det er her Kadimastem ønsker å komme inn. I stedet for å få folk til å vente på organdonasjoner, planlegger firmaet å skape de nødvendige cellene fra menneskelige embryonale stamceller. "Disse cellene kan bli til et hvilket som helst vev du liker. Det som er bra med disse cellene er at du uendelig kan formere dem», sier Kfir Molakandov, Kadimastems diabetesprosjektleder: "Vi har dette råmaterialet, og vi vet i dag hvordan man skal ta disse cellene og gjøre dem til insulinproduserende celler."  

Det biofarmasøytiske israelske selskapet Kadimastem håper å revolusjonere diabetesbehandling og gjøre nåler til en fortid for insulinavhengige pasienter ved å skape en in-body-enhet som skaper insulin alene, skriver Israel21c. Diabetes er en metabolsk lidelse der det er overflødig nivå av sukker i blodet.

Det er to hovedtyper – type 1 diabetes oppstår når bukspyttkjertelen ikke kan skape nok insulin, hormonet som har ansvar for å senke sukkernivåene i blodet, mens type 2 diabetes oppstår når cellene blir resistente mot insulin.

Siden kroppene deres ikke kan produsere det nødvendige insulinet, må alle personer med type 1-diabetes få insulin fra en ekstern kilde. Omtrent 30 prosent av type 2 diabetes pasienter blir insulinavhengige. Samlet sett står den globale insulinavhengige befolkningen på over 100 millioner mennesker.

Tradisjonell medisin løser dette store problemet ved å gi insulininjeksjoner. Dette innebærer vanligvis at pasienter måler blodsukkernivået og injiserer seg flere ganger om dagen – definitivt livreddende, men også et problem.

En mer avansert terapi som ble demonstrert tilbake i 1999, viste at implantering av sunne øyceller hos personer med diabetes frigjorde dem fra insulininjeksjoner og glukoseovervåking, skriver Israel21c. Denne metoden var revolusjonerende, men den var avhengig av organdonasjoner. Derfor er det ikke en ideell løsning.

Det er her Kadimastem ønsker å komme inn. I stedet for å få folk til å vente på organdonasjoner, planlegger firmaet å skape de nødvendige cellene fra menneskelige embryonale stamceller.

“Disse cellene kan bli til et hvilket som helst vev du liker. Det som er bra med disse cellene er at du uendelig kan formere dem», sier Kfir Molakandov, Kadimastems diabetesprosjektleder: “Vi har dette råmaterialet, og vi vet i dag hvordan man skal ta disse cellene og gjøre dem til insulinproduserende celler.”