2018 endte med en svak vekst i ledigheten i desember, men året var fortsatt et av de beste noensinne på det israelske arbeidsmarkedet, ifølge tallene som nylig ble offentliggjort av det sentrale statistikkbyrået, skriver næringslivsavisen Globes. Året vil bli husket hovedsakelig på grunn av de 20.000 som er ansatt i høyteknologisk sektor, hvor menn fortsatt er overrepresentert, skriver avisen. Ifølge personellundersøkelsen økte arbeidsledigheten blant personer over 15 fra 4,1% i november til 4,2% i desember. Arbeidsledigheten i 25-64 års aldersgruppen var 3,7%, sammenlignet med 3,5% i tredje kvartal 2018. Til tross for den svake økningen falt ledigheten blant de over 15 fra 4,2% i 2017 til 4% i 2018, det laveste tallet de siste årene. Andelen personer i aldersgruppen 25-64 år som deltok i arbeidsstyrken, økte fra 80% i 2017 til 80,3% i 2018. Andelen av israelske arbeidstakere i høyteknologisk økonomi økte fra 9% i 2017 til 9,4% i 2018, og antall høyteknologiske ansatte vokste fra 301 000 til 321 000. Det israelske statistiske sentralbyråets definisjon av høyteknologi dekker selskaper som produserer legemidler, datamaskiner, elektronisk og optisk utstyr, fly, satellitter, romfartøyer og tilhørende utstyr, og selskaper som tilbyr tjenester innen kommunikasjon, dataprogrammering, rådgivning i datamaskiner og relaterte tjenester, data behandling, lagring og relaterte tjenester, nettsteder og FoU-sentre, skriver Globes. To tredjedeler av de som er ansatt i høyteknologi er menn og en tredjedel kvinner. Antall jobber i fjerde kvartal var 15.000 flere enn i tredje kvartal, med den største økningen i informasjons- og kommunikasjonssektoren, hvor 21.000 arbeidsplasser ble lagt til, mens antall sysselsatte i utdanningen falt med 21.000. Sysselsettingen blant arabere i aldersgruppen 25-64 år steg fra 54,6% i 2017 til 55,6% i 2018, men er fortsatt langt under tilsvarende tall på 82,1% i 2017 og 82,5% i 2018 for jøder.

2018 endte med en svak vekst i ledigheten i desember, men året var fortsatt et av de beste noensinne på det israelske arbeidsmarkedet, ifølge tallene som nylig ble offentliggjort av det sentrale statistikkbyrået, skriver næringslivsavisen Globes.

Året vil bli husket hovedsakelig på grunn av de 20.000 som er ansatt i høyteknologisk sektor, hvor menn fortsatt er overrepresentert, skriver avisen.

Ifølge personellundersøkelsen økte arbeidsledigheten blant personer over 15 fra 4,1% i november til 4,2% i desember. Arbeidsledigheten i 25-64 års aldersgruppen var 3,7%, sammenlignet med 3,5% i tredje kvartal 2018.

Til tross for den svake økningen falt ledigheten blant de over 15 fra 4,2% i 2017 til 4% i 2018, det laveste tallet de siste årene. Andelen personer i aldersgruppen 25-64 år som deltok i arbeidsstyrken, økte fra 80% i 2017 til 80,3% i 2018.

Andelen av israelske arbeidstakere i høyteknologisk økonomi økte fra 9% i 2017 til 9,4% i 2018, og antall høyteknologiske ansatte vokste fra 301 000 til 321 000.

Det israelske statistiske sentralbyråets definisjon av høyteknologi dekker selskaper som produserer legemidler, datamaskiner, elektronisk og optisk utstyr, fly, satellitter, romfartøyer og tilhørende utstyr, og selskaper som tilbyr tjenester innen kommunikasjon, dataprogrammering, rådgivning i datamaskiner og relaterte tjenester, data behandling, lagring og relaterte tjenester, nettsteder og FoU-sentre, skriver Globes.

To tredjedeler av de som er ansatt i høyteknologi er menn og en tredjedel kvinner.

Antall jobber i fjerde kvartal var 15.000 flere enn i tredje kvartal, med den største økningen i informasjons- og kommunikasjonssektoren, hvor 21.000 arbeidsplasser ble lagt til, mens antall sysselsatte i utdanningen falt med 21.000.

Sysselsettingen blant arabere i aldersgruppen 25-64 år steg fra 54,6% i 2017 til 55,6% i 2018, men er fortsatt langt under tilsvarende tall på 82,1% i 2017 og 82,5% i 2018 for jøder.