Den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad har innført en politikk der også funksjonshemmede skal trekkes inn i arbeidslivet og i deres organisasjon. For kort tid siden holdt den israelske etterretningsorganisasjonen, i samarbeid med arbeidsmarkedsmyndighetene, et åpent hus for funksjonshemmede, og presenterte muligheter for arbeid, skriver Israel Hayom.  Tusenvis av kandidater fra hele landet deltok i arrangementet og snakket med representanter for den hemmelige organisasjonen. Mossad har allerede over 100 funksjonshemmede i alle sine avdelinger, inkludert operasjonell, teknologisk, etterretning og administrasjon. Ifølge Mossad direktør Yossi Cohen er den funksjonshemmede befolkningen en velsignelse for organisasjonen, deres familier og Israels folk. «Mossad gjør en bedre jobb enn før ved å tilby like muligheter til alle," sier han. Arbeids og sosialminister Haim Katz sier han er spesielt stolt av den sysselsettingskampanjen hans tjenester har til hensikt å fremme med hæren og sikkerhetsbyråene, som han mener gir en stor verdiskapning.

Den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad har innført en politikk der også funksjonshemmede skal trekkes inn i arbeidslivet og i deres organisasjon.

For kort tid siden holdt den israelske etterretningsorganisasjonen, i samarbeid med arbeidsmarkedsmyndighetene, et åpent hus for funksjonshemmede, og presenterte muligheter for arbeid, skriver Israel Hayom. 

Tusenvis av kandidater fra hele landet deltok i arrangementet og snakket med representanter for den hemmelige organisasjonen.

Mossad har allerede over 100 funksjonshemmede i alle sine avdelinger, inkludert operasjonell, teknologisk, etterretning og administrasjon.

Ifølge Mossad direktør Yossi Cohen er den funksjonshemmede befolkningen en velsignelse for organisasjonen, deres familier og Israels folk. «Mossad gjør en bedre jobb enn før ved å tilby like muligheter til alle,” sier han.

Arbeids og sosialminister Haim Katz sier han er spesielt stolt av den sysselsettingskampanjen hans tjenester har til hensikt å fremme med hæren og sikkerhetsbyråene, som han mener gir en stor verdiskapning.