De foreløpige tallene for norsk varehandel med utlandet viser nok en gang vekst i norsk import fra Israel, skriver MIFF.no. Etter åtte år med vekst i importen fra Israel var det 12,6 prosent nedgang fra 2016 til 2017. Fra 2017 til 2018 øker importen med 5,3 prosent, fra 836 til 880 millioner kroner. Fra 2011 har norske eksport til Israel mer enn doblet seg, men fra 2017 til 2018 var det 22,2 prosent nedgang – fra 1442 til 1122 millioner kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, opplyser nettsiden til Norges største Israel-organisasjon . Fra 2017 til 2018 var det ingen vesentlig endring i valutakursen mellom norske kroner og israelske shekel. Gjennomsnittskursen i 2017 var 2,2964, i 2018 var den 2,2627, viser tall fra Norges Bank, skriver MIFF.no.

De foreløpige tallene for norsk varehandel med utlandet viser nok en gang vekst i norsk import fra Israel, skriver MIFF.no. Etter åtte år med vekst i importen fra Israel var det 12,6 prosent nedgang fra 2016 til 2017. Fra 2017 til 2018 øker importen med 5,3 prosent, fra 836 til 880 millioner kroner.

Fra 2011 har norske eksport til Israel mer enn doblet seg, men fra 2017 til 2018 var det 22,2 prosent nedgang – fra 1442 til 1122 millioner kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, opplyser nettsiden til Norges største Israel-organisasjon .

Fra 2017 til 2018 var det ingen vesentlig endring i valutakursen mellom norske kroner og israelske shekel. Gjennomsnittskursen i 2017 var 2,2964, i 2018 var den 2,2627, viser tall fra Norges Bank, skriver MIFF.no.