Det israelske militæret har offentliggjort sin årlige operasjonelle aktivitetsrapport, skriver Israel Hayom. Ifølge rapporten utførte IDF til sammen 865 luft- og bakke-angrep i Gaza-stripen i 2018, ødela 15 terrortunneler som brøt Israels territorium fra Gaza og fem tunneler som under grensene mellom Israel og Libanon, og forhindret 87 høyprofilerte terrorangrep i Judea og Samaria. Syv soldater og ni sivile ble drept i terrorhendelser i løpet av året som gikk. Tallene viser videre at det israelske luftvåpenets kampdroner gjennomførte rundt 2000 oppdrag, hvorav 600 involverte IAF-helikoptre. De ulike transportskvadronene har engasjert seg i rundt 2300 flygninger. Bemannede fly stod registrerte med 32166 flyturer, med Alaska som den fjerneste destinasjonen. Militæret frigjorde ikke noen offisielle tall for angrep i Syria i 2018, men det antas å ha vært hundrevis siden 2017. Ifølge IDF-tall sendte Gaza-baserte terroristgrupper ca. 1000 raketter mot mål i det Israels sør, 460 av dem i et tidsrom på 36 timer i løpet av november, som var det verste angrepet siden 2014. Iron Dome forsvarssystem avbrøt 250 prosjektiler, og et uspesifisert, lavt antall raketter, rammet byområder. Sikkerhetsstyrker som opererer på Vestbredden arresterte 3,173 mistenkte terrorister i 2018. Det ble observert 2057 steinkastinger, 893 brannbomber, 33 skyeangrep og 17 knivangrep. IDF gjennomførte fire divisjonsmanøvrer i 2018, samt 14 øvelser som involverte brigader i de ulike sektorer og 46 militære øvelser som involverer faste og reserverestyrker.    

Det israelske militæret har offentliggjort sin årlige operasjonelle aktivitetsrapport, skriver Israel Hayom. Ifølge rapporten utførte IDF til sammen 865 luft- og bakke-angrep i Gaza-stripen i 2018, ødela 15 terrortunneler som brøt Israels territorium fra Gaza og fem tunneler som under grensene mellom Israel og Libanon, og forhindret 87 høyprofilerte terrorangrep i Judea og Samaria.
Syv soldater og ni sivile ble drept i terrorhendelser i løpet av året som gikk.
Tallene viser videre at det israelske luftvåpenets kampdroner gjennomførte rundt 2000 oppdrag, hvorav 600 involverte IAF-helikoptre. De ulike transportskvadronene har engasjert seg i rundt 2300 flygninger. Bemannede fly stod registrerte med 32166 flyturer, med Alaska som den fjerneste destinasjonen.
Militæret frigjorde ikke noen offisielle tall for angrep i Syria i 2018, men det antas å ha vært hundrevis siden 2017.
Ifølge IDF-tall sendte Gaza-baserte terroristgrupper ca. 1000 raketter mot mål i det Israels sør, 460 av dem i et tidsrom på 36 timer i løpet av november, som var det verste angrepet siden 2014. Iron Dome forsvarssystem avbrøt 250 prosjektiler, og et uspesifisert, lavt antall raketter, rammet byområder.
Sikkerhetsstyrker som opererer på Vestbredden arresterte 3,173 mistenkte terrorister i 2018. Det ble observert 2057 steinkastinger, 893 brannbomber, 33 skyeangrep og 17 knivangrep.
IDF gjennomførte fire divisjonsmanøvrer i 2018, samt 14 øvelser som involverte brigader i de ulike sektorer og 46 militære øvelser som involverer faste og reserverestyrker.