Israels eksporterte i fjor for en verdi på 110 milliarder dollar. Det var ny eksportrekord, og en økning på 8% fra 2017, da eksporten utgjorde 103 milliarder dollar. Ifølge økonomi- og industriminister Eli Cohen er regjeringens eksportmål 120 milliarder dollar i 2020, skriver Israel Hayom. Tallene viser at vare- og tjenestesektoren var den sterkeste i 2018: eksporten av høyteknologiske tjenester viste en økning på 14% og en rekord på 51 milliarder kroner, mens eksporten av elektroniske og kjemiske varer økte med 3%, og nå er på 60 milliarder dollar. Eksporten til Asia økte med 20% i 2018 og nådde 10 milliarder dollar. Eksporten til EU var stabil på 16 milliarder dollar, og eksporten til USA utgjorde 11 milliarder dollar. Det israelske eksportinstituttets administrerende direktør, Gadi Arieli, sier at "2019 sannsynligvis vil se store utfordringer for eksporten gitt den forventede nedgangen i den globale økonomiske aktiviteten i løpet av handelskrigen mellom USA og Kina." Cohen bemerker at "den internasjonale arenaen utgjør komplekse og vanskelige utfordringer for israelske eksportører».

Israels eksporterte i fjor for en verdi på 110 milliarder dollar. Det var ny eksportrekord, og en økning på 8% fra 2017, da eksporten utgjorde 103 milliarder dollar. Ifølge økonomi- og industriminister Eli Cohen er regjeringens eksportmål 120 milliarder dollar i 2020, skriver Israel Hayom.

Tallene viser at vare- og tjenestesektoren var den sterkeste i 2018: eksporten av høyteknologiske tjenester viste en økning på 14% og en rekord på 51 milliarder kroner, mens eksporten av elektroniske og kjemiske varer økte med 3%, og nå er på 60 milliarder dollar.

Eksporten til Asia økte med 20% i 2018 og nådde 10 milliarder dollar. Eksporten til EU var stabil på 16 milliarder dollar, og eksporten til USA utgjorde 11 milliarder dollar.

Det israelske eksportinstituttets administrerende direktør, Gadi Arieli, sier at “2019 sannsynligvis vil se store utfordringer for eksporten gitt den forventede nedgangen i den globale økonomiske aktiviteten i løpet av handelskrigen mellom USA og Kina.”

Cohen bemerker at “den internasjonale arenaen utgjør komplekse og vanskelige utfordringer for israelske eksportører».