Et nytt israelsk humanitært oppdrag forbedrer liv i Afrika, skriver United With Israel. Leger i Tanzania har fullførte avansert strålebehandlingstrening ved ledende israelske kreftsentere som en del av det afrikanske landets innsats for å oppgradere kreftbehandlingstjenester. Over 42 000 mennesker bli diagnostisert med sykdommen i Tanzania i år, og nesten 29 000 mennesker dør. Disse tallene forventes å øke med over 50 prosent innen 2030. Ifølge Business Daily Africa har Tanzania det nest høyeste antall kreftdødsfall i Øst-Afrika etter Kenya. Mens strålebehandling er et viktig verktøy for behandling av mange kreftformer, blir det for tiden bare tilbudt som en offentlig tjeneste i Dar es Salaam, den mest folkerike byen i Tanzania. Med støtte fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) investerer Tanzania i ytterligere radioterapianlegg, men det er et stort behov for mer trent personale. Derfor har opplæringen i Israel vært viktig. To stråle-onkologer og to stråleterapeuter på Assuta Ramat Hachayal Center og Sheba Medical Center i Tel Hashomer, Israel har bistått med blant annet trening med 3-dimensjonal strålebehandlingsplanlegging og CT simulering, skriver United With Israel. Denne treningen gir ifølge United With Israel ytterligere muligheter til å trene afrikanske kreftpersonale gjennom et nytt partnerskap mellom IAEA og Israel. "Vi er stolte over å tilby slike kritiske treningsmuligheter til medisinske fagfolk fra Tanzania og kombinere et økonomisk bidrag til et IAEA-prosjekt med støtte gjennom opplæring som tilbys av spesialister på våre kreftpleiefasiliteter», sier Osnat Luxembourg, leder av medisinsk teknologi i det israelske helsedepartementet. Merav Ben-Avi, direktør for eksterne forbindelser og internasjonalt samarbeid ved Israels atomkraftkommisjon, legger til at "denne innsatsen ikke bare gjenspeiler Israels utviklingsprioriteter for å styrke menneskelig kapasitet og overføre den nyeste kunnskapen, men det åpner også et nytt kapittel i samarbeide med IAEAs tekniske samarbeidsprogram for å støtte partnerlandene i å takle den voksende kreftbyrden. "  

Et nytt israelsk humanitært oppdrag forbedrer liv i Afrika, skriver United With Israel. Leger i Tanzania har fullførte avansert strålebehandlingstrening ved ledende israelske kreftsentere som en del av det afrikanske landets innsats for å oppgradere kreftbehandlingstjenester.

Over 42 000 mennesker bli diagnostisert med sykdommen i Tanzania i år, og nesten 29 000 mennesker dør. Disse tallene forventes å øke med over 50 prosent innen 2030. Ifølge Business Daily Africa har Tanzania det nest høyeste antall kreftdødsfall i Øst-Afrika etter Kenya.

Mens strålebehandling er et viktig verktøy for behandling av mange kreftformer, blir det for tiden bare tilbudt som en offentlig tjeneste i Dar es Salaam, den mest folkerike byen i Tanzania. Med støtte fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) investerer Tanzania i ytterligere radioterapianlegg, men det er et stort behov for mer trent personale. Derfor har opplæringen i Israel vært viktig.

To stråle-onkologer og to stråleterapeuter på Assuta Ramat Hachayal Center og Sheba Medical Center i Tel Hashomer, Israel har bistått med blant annet trening med 3-dimensjonal strålebehandlingsplanlegging og CT simulering, skriver United With Israel.

Denne treningen gir ifølge United With Israel ytterligere muligheter til å trene afrikanske kreftpersonale gjennom et nytt partnerskap mellom IAEA og Israel.

“Vi er stolte over å tilby slike kritiske treningsmuligheter til medisinske fagfolk fra Tanzania og kombinere et økonomisk bidrag til et IAEA-prosjekt med støtte gjennom opplæring som tilbys av spesialister på våre kreftpleiefasiliteter», sier Osnat Luxembourg, leder av medisinsk teknologi i det israelske helsedepartementet.

Merav Ben-Avi, direktør for eksterne forbindelser og internasjonalt samarbeid ved Israels atomkraftkommisjon, legger til at “denne innsatsen ikke bare gjenspeiler Israels utviklingsprioriteter for å styrke menneskelig kapasitet og overføre den nyeste kunnskapen, men det åpner også et nytt kapittel i samarbeide med IAEAs tekniske samarbeidsprogram for å støtte partnerlandene i å takle den voksende kreftbyrden. “