Ved overgangen fra 2018 til 2019 bodde det rundt 9 millioner mennesker i Israel. Ifølge det israelske statistiske sentralbyrået er 74,3% av befolkningen jødisk, 20,9% arabisk, og ytterligere 4,5% er innbyggere som immigrerte til Israel under «the Law of Return», selv om de ikke er blitt anerkjent som jøder, skriver Israel Hayom. I 2018 vokste befolkningen med 2%. Befolkningstallet er ventet å ligge på 11 millioner i 2025. Et rekordantall babyer, 185 000, ble født i 2018, 74,4% var jødiske, 22,8% var arabiske og 2,8% var andre. Den jødiske innvandringen har også bidratt til veksten. I fjor skaffer 28000 jøder seg nye hjem i Israel. Deres viktigste opprinnelsesland ar Russland (31,5%), Ukraina (19,6%), Frankrike (8%) og USA (7,9%

Ved overgangen fra 2018 til 2019 bodde det rundt 9 millioner mennesker i Israel. Ifølge det israelske statistiske sentralbyrået er 74,3% av befolkningen jødisk, 20,9% arabisk, og ytterligere 4,5% er innbyggere som immigrerte til Israel under «the Law of Return», selv om de ikke er blitt anerkjent som jøder, skriver Israel Hayom.

I 2018 vokste befolkningen med 2%. Befolkningstallet er ventet å ligge på 11 millioner i 2025. Et rekordantall babyer, 185 000, ble født i 2018, 74,4% var jødiske, 22,8% var arabiske og 2,8% var andre.

Den jødiske innvandringen har også bidratt til veksten. I fjor skaffer 28000 jøder seg nye hjem i Israel. Deres viktigste opprinnelsesland ar Russland (31,5%), Ukraina (19,6%), Frankrike (8%) og USA (7,9%