Israel vil stoppe bruken av kull innen 2030, og bli med en rekke andre land i en allianse som har som mål å gå over til renere energikilder, skriver Israel Hayom. The Powering Past Coal Alliance, lansert av Canada og Storbritannia, søker gradvis å redusere produksjonen av elektrisitet fra kull og for å støtte ren energi i regjerings- og bedriftspolitikk. Den støtter å avfase bruken av kull i OECD-land innen 2030 og i verden innen 2050, skriver den israelske avisen. Tjueåtte land har allerede blitt med i alliansen. Den israelske energiministeren Yuval Steinitz (bilde) sier at hans departement arbeider for å akselerere bruken av rene og fornybare energikilder til Israel og vil fortsette å handle for å redusere luftforurensning. Israel har redusert kullbruk og skiftet til naturgass. Energi- og miljødepartementene har kommet med en felles uttalelse som sier at skritt foretatt de siste årene har ført til en nedgang i elektrisitetsproduksjonen fra kull med 25% siden 2015, mens utslippene av forurensende stoffer har falt.

Israel vil stoppe bruken av kull innen 2030, og bli med en rekke andre land i en allianse som har som mål å gå over til renere energikilder, skriver Israel Hayom. The Powering Past Coal Alliance, lansert av Canada og Storbritannia, søker gradvis å redusere produksjonen av elektrisitet fra kull og for å støtte ren energi i regjerings- og bedriftspolitikk.

Den støtter å avfase bruken av kull i OECD-land innen 2030 og i verden innen 2050, skriver den israelske avisen. Tjueåtte land har allerede blitt med i alliansen.

Den israelske energiministeren Yuval Steinitz (bilde) sier at hans departement arbeider for å akselerere bruken av rene og fornybare energikilder til Israel og vil fortsette å handle for å redusere luftforurensning.

Israel har redusert kullbruk og skiftet til naturgass. Energi- og miljødepartementene har kommet med en felles uttalelse som sier at skritt foretatt de siste årene har ført til en nedgang i elektrisitetsproduksjonen fra kull med 25% siden 2015, mens utslippene av forurensende stoffer har falt.