Arbeidet med naturgassrørledningen som går fra Israel til Jordan forventes å avsluttes i de kommende ukene, slik at israelsk gass kan pumpes inn i Jordan og potensielt derfra til andre land i regionen, skriver Israel Hayom. I slutten av september 2016 signerte Israel og Jordan en 15-årig naturgassavtale verd 10 milliarder dollar. Arbeidet på rørledningen ledes av Israel Natural Gas Lines. Det har blitt fremstilt som et "løft for fred." Prosjektet forventes å gå online i slutten av 2019, sammenfallende med den forventede datoen da Israels Leviathan offshore naturgassfelt, som skal gi naturgass til rørledningen, skal være fullt operativt. Arbeidet tar sikte på å både doble lengden på en eksisterende rørledning som går i Israel langs grensen til Jordan, og legge til en ny linje som går direkte gjennom de to lands felles grense. Planene er å utvide den eksisterende rørledningen med 32 kilometer, noe som i hovedsak dobler den. Den nye ekstra rørledningen forventes å strekke seg over 23 kilometer, ifølge Israel Hayom. "Vi er i avanserte stadier for å legge Israel-Jordan naturgassrørledning, som vil muliggjøre betydelig eksport av naturgass fra Israel til Jordan i løpet av det kommende året," sa energiminister Yuval Steinitz til Israel Hayom på søndag. "Det er en betydelig sammenheng mellom Israels energiinfrastruktur og den arabiske verden, og det har stor verdi når det gjelder å styrke fredssaken i Midtøsten," føyde han til. Israel Natural Gas Lines formann Eitan Padan bemerker at selskapet "legger stor vekt på Jordan-rørledningen, som er en viktig faktor i utviklingen av naturgassindustrien."

Arbeidet med naturgassrørledningen som går fra Israel til Jordan forventes å avsluttes i de kommende ukene, slik at israelsk gass kan pumpes inn i Jordan og potensielt derfra til andre land i regionen, skriver Israel Hayom. I slutten av september 2016 signerte Israel og Jordan en 15-årig naturgassavtale verd 10 milliarder dollar.

Arbeidet på rørledningen ledes av Israel Natural Gas Lines. Det har blitt fremstilt som et “løft for fred.”

Prosjektet forventes å gå online i slutten av 2019, sammenfallende med den forventede datoen da Israels Leviathan offshore naturgassfelt, som skal gi naturgass til rørledningen, skal være fullt operativt.

Arbeidet tar sikte på å både doble lengden på en eksisterende rørledning som går i Israel langs grensen til Jordan, og legge til en ny linje som går direkte gjennom de to lands felles grense.

Planene er å utvide den eksisterende rørledningen med 32 kilometer, noe som i hovedsak dobler den. Den nye ekstra rørledningen forventes å strekke seg over 23 kilometer, ifølge Israel Hayom.

“Vi er i avanserte stadier for å legge Israel-Jordan naturgassrørledning, som vil muliggjøre betydelig eksport av naturgass fra Israel til Jordan i løpet av det kommende året,” sa energiminister Yuval Steinitz til Israel Hayom på søndag.

“Det er en betydelig sammenheng mellom Israels energiinfrastruktur og den arabiske verden, og det har stor verdi når det gjelder å styrke fredssaken i Midtøsten,” føyde han til.

Israel Natural Gas Lines formann Eitan Padan bemerker at selskapet “legger stor vekt på Jordan-rørledningen, som er en viktig faktor i utviklingen av naturgassindustrien.”