Den israelske hæren, IDF, oppdaterer sine medisinske kriterier og vil nå tillate kreftoverlevende som har hatt en ren helseerklæring i minst fem år å tjene i kamproller. Militæret åpner også tjenesteposisjoner for HIV-positive rekrutter for første gang, ifølge Israel Hayom. Den israelske hæren benytter en poengskala der de best fysisk egnede kan oppnå 97 poeng. Har en rekrutt en poengskala på 21 prosent vil han normalt ikke kunne tjene i de væpnede styrkene. Den viktigste endringen i oppdaterte medisinske kriterier har å gjøre med rekrutter som er HIV-positive. Hittil har status som HIV-positiv resultert i en automatisk 21-profil. Nå kan de frivillig selv velge om de de skal være i tjeneste eller ikke. Hvert år vil HIV-positive rekrutter bli tildelt en medisinsk profil på 45, noe som betyr at de kan tjenestegjøre, men ikke i kamproller, siden tilstanden deres krever at de tar medisiner konsekvent, og hæren ikke kan garantere at medisinene vil bli levert til dem hvis de er på en operasjon eller bak fiendens linjer, skriver Israel Hayom. Israel Aids Task Force hilste den oppdaterte politikken velkommen. Endringen kan tyde på et massivt skifte i holdninger mot HIV og det HIV-positive samfunnet, men i praksis påvirker det bare 10-15 rekrutter per år, skriver Israel Hayom.

Den israelske hæren, IDF, oppdaterer sine medisinske kriterier og vil nå tillate kreftoverlevende som har hatt en ren helseerklæring i minst fem år å tjene i kamproller. Militæret åpner også tjenesteposisjoner for HIV-positive rekrutter for første gang, ifølge Israel Hayom. Den israelske hæren benytter en poengskala der de best fysisk egnede kan oppnå 97 poeng. Har en rekrutt en poengskala på 21 prosent vil han normalt ikke kunne tjene i de væpnede styrkene.

Den viktigste endringen i oppdaterte medisinske kriterier har å gjøre med rekrutter som er HIV-positive. Hittil har status som HIV-positiv resultert i en automatisk 21-profil.

Nå kan de frivillig selv velge om de de skal være i tjeneste eller ikke. Hvert år vil HIV-positive rekrutter bli tildelt en medisinsk profil på 45, noe som betyr at de kan tjenestegjøre, men ikke i kamproller, siden tilstanden deres krever at de tar medisiner konsekvent, og hæren ikke kan garantere at medisinene vil bli levert til dem hvis de er på en operasjon eller bak fiendens linjer, skriver Israel Hayom. Israel Aids Task Force hilste den oppdaterte politikken velkommen.

Endringen kan tyde på et massivt skifte i holdninger mot HIV og det HIV-positive samfunnet, men i praksis påvirker det bare 10-15 rekrutter per år, skriver Israel Hayom.