Israel er et lyspunkt i en ellers dyster global lønnsrapport. Verdens gjennomsnittlige lønnsvekst regnes som den laveste siden 2008. Men det er et lyst sted. Israel så en økning i lønningene, i motsetning til den globale trenden, skriver World Israel News. Her er lønnsveksten i Israel de siste årene ifølge rapporten: 3% i 2017, 2,9% i 2016, 2,6% i 2015, 2,7% i 2014 og 1,4% i 2013". Den globale lønnsrapporten, utgitt av FNs internasjonale arbeidsorganisasjon, fant at i gjennomsnitt "i reelle termer (justert for prisvekst), gikk den globale lønnsveksten ned til 1,8 prosent i 2017 fra 2,4 prosent i 2016. Selv Kina falt fra en vekst på 1,8 prosent i 2016 til 1,1 prosent vekst i 2017. ILO baserte sine funn på data fra 136 land. "Slike stagnerende lønninger er et hinder for økonomisk vekst og økende levestandard. Land bør undersøke, med sine sosiale partnere, måter å oppnå sosialt og økonomisk bærekraftig lønnsvekst på», sier ILOs direktør Guy Ryder.

Israel er et lyspunkt i en ellers dyster global lønnsrapport. Verdens gjennomsnittlige lønnsvekst regnes som den laveste siden 2008. Men det er et lyst sted. Israel så en økning i lønningene, i motsetning til den globale trenden, skriver World Israel News.

Her er lønnsveksten i Israel de siste årene ifølge rapporten: 3% i 2017, 2,9% i 2016, 2,6% i 2015, 2,7% i 2014 og 1,4% i 2013″. Den globale lønnsrapporten, utgitt av FNs internasjonale arbeidsorganisasjon, fant at i gjennomsnitt “i reelle termer (justert for prisvekst), gikk den globale lønnsveksten ned til 1,8 prosent i 2017 fra 2,4 prosent i 2016. Selv Kina falt fra en vekst på 1,8 prosent i 2016 til 1,1 prosent vekst i 2017. ILO baserte sine funn på data fra 136 land.

“Slike stagnerende lønninger er et hinder for økonomisk vekst og økende levestandard. Land bør undersøke, med sine sosiale partnere, måter å oppnå sosialt og økonomisk bærekraftig lønnsvekst på», sier ILOs direktør Guy Ryder.