Nettsiden Global Firepower utarbeider årlig en indeks over verdens fremste militærmakter basert på 55 forskjellige faktorer og ved å gjennomgå 136 nasjoner. Lille Israel, med et folketallene lavere enn Sveriges, havner på 16.plass. Nettstedets algoritmer så på 55 faktorer, inkludert slike "bonuser" som tilhørende NATO, bevist eller mistenkt besittelse av atomvåpen, finansiell helse, transportsystemer, industriell utvikling og naturlig ressurser, og deres globale status - første, andre eller tredje verden, skriver World Israel News. Blant de femten landene som toppet Israel, er Tyrkia (9) og Iran (13) de eneste som er aktivt fiendtlige mot den jødiske staten og nær nok til å gjøre noe med det. I form av sin evne til å angripe Israel har Iran klare fordeler i sine rakettskyttere (1.533, mens Israel har 148) og flåtestyrker (nr. 4, mens Israel er nr. 37). Iran har fem ganger så mange ubåter, noe som kan være en kritisk faktor når det gjelder andreangrepsegenskaper. Den islamske republikken har også tretten ganger mer tilgjengelig arbeidskraft i forhold til Israel, men bare litt over tre ganger mange aktive militærpersonell. På den annen side tar nettstedet et lands allierte i betraktning når man regner med styrken, og Israels viktigste allierte, USA, holdt lett sin første rangering foran Russland og Kina. Deretter følger India, Frankrike, Storbritannia, Sør-Korea, Japan, Tyrkia og Tyskland. Viktigst i enhver konfrontasjon med Iran er Israels luftvåpen, som har dobbelt så mange piloter og angrepsfly enn Iran, og regnes generelt som en av de beste luftstyrker i verden. USA bruker 647 milliarder dollar på forsvar - mer enn de neste 15 landene satt sammen.

Nettsiden Global Firepower utarbeider årlig en indeks over verdens fremste militærmakter basert på 55 forskjellige faktorer og ved å gjennomgå 136 nasjoner. Lille Israel, med et folketallene lavere enn Sveriges, havner på 16.plass.

Nettstedets algoritmer så på 55 faktorer, inkludert slike “bonuser” som tilhørende NATO, bevist eller mistenkt besittelse av atomvåpen, finansiell helse, transportsystemer, industriell utvikling og naturlig ressurser, og deres globale status – første, andre eller tredje verden, skriver World Israel News.

Blant de femten landene som toppet Israel, er Tyrkia (9) og Iran (13) de eneste som er aktivt fiendtlige mot den jødiske staten og nær nok til å gjøre noe med det.

I form av sin evne til å angripe Israel har Iran klare fordeler i sine rakettskyttere (1.533, mens Israel har 148) og flåtestyrker (nr. 4, mens Israel er nr. 37).

Iran har fem ganger så mange ubåter, noe som kan være en kritisk faktor når det gjelder andreangrepsegenskaper. Den islamske republikken har også tretten ganger mer tilgjengelig arbeidskraft i forhold til Israel, men bare litt over tre ganger mange aktive militærpersonell.

På den annen side tar nettstedet et lands allierte i betraktning når man regner med styrken, og Israels viktigste allierte, USA, holdt lett sin første rangering foran Russland og Kina. Deretter følger India, Frankrike, Storbritannia, Sør-Korea, Japan, Tyrkia og Tyskland.

Viktigst i enhver konfrontasjon med Iran er Israels luftvåpen, som har dobbelt så mange piloter og angrepsfly enn Iran, og regnes generelt som en av de beste luftstyrker i verden.

USA bruker 647 milliarder dollar på forsvar – mer enn de neste 15 landene satt sammen.