Den israelske regjeringen ønsker å kvitte seg med vedvarende trafikkork som hemmer økonomisk vekst. For å redusere trafikken på de mest overbelastede veiene vil regjeringen samarbeide med private entreprenører og banker, både israelske og utenlandske, skriver Israel Hayom. Finansdepartementets revisor General Rony Hizkiyahu, som overvåker statlige utgifter, sier at infrastrukturprogrammet kan doble investeringene til rundt 16 milliarder dollar i året. Prosjekter innebærer blant annet en tunnelbanestasjon i Tel Aviv, utvidelse av Jerusalems banesystem og bygging av motorveier og betalingsveier. Det har møtt interesse fra banker og globale entreprenører, skriver den israelske avisen. De fleste som har vært turister i Israel og beveget seg i busser eller biler mellom byene, og kjørt i storbyer som Tel Aviv og Jerusalem i rushtrafikken har nok merket problemene med stillestående trafikk. Veitrafikkdensiteten målt ved antall kjøretøy per kilometer av vei er tre ganger større i Israel enn gjennomsnittet blant de 36 industrialiserte landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Veibrukere mister i gjennomsnitt en time om dagen i trafikkbelastning. Det rammer produktiviteten og koster økonomien ca. 1,5% av det årlige bruttonasjonalproduktet, ifølge Det internasjonale pengefondet, skriver Israel Hayom. Inntil for noen måneder siden brukte det eneste toget som forbinder Tel Aviv og Jerusalem fortsatt et spor bygget under det osmanske imperiet, og den 57 kilometer lange reisen mellom Israels to største byer tok nesten to timer. En erstatning har kostet 2 milliarder dollar å bygge og er fortsatt ikke ferdig etter 17 år. Den 125 år gamle osmanske linjen ble fullført på rundt to år, skriver avisen. Men nå bygges det ny toglinje mellom Jerusalem og Tel Aviv, som er ment å gå innom Ben Gurion flyplassen. Foreløpig er linjen ferdig frem til flyplassen Pendlere andre steder i landet har i mellomtiden klaget over at de må stå i overfylte tog etter at staten har lånt vogner for intercity-togene fra andre linjer. De fleste pendlere velger fortsatt å kjøre eller ta bussen og forårsaker store trafikkorker inn og ut av byene, skriver Israel Hayom. Offentlig transport går ikke på fredagskveld og lørdager, den jødiske sabbaten eller på religiøse helligdager, noe som skaper et sterkt incitament til å eie private biler. Den nye strategien stoler på den private sektoren for å levere effektivitet, sier en offentlig tjenestemann til Israel Hayom. I forrige måned valgte Israel Italias Impresa Pizzarotti og et lokalt ingeniørfirma, Shapir, å bygge, finansiere og drive en ny inngangsvei til Jerusalem for mer enn 260 millioner dollar.

Den israelske regjeringen ønsker å kvitte seg med vedvarende trafikkork som hemmer økonomisk vekst. For å redusere trafikken på de mest overbelastede veiene vil regjeringen samarbeide med private entreprenører og banker, både israelske og utenlandske, skriver Israel Hayom.

Finansdepartementets revisor General Rony Hizkiyahu, som overvåker statlige utgifter, sier at infrastrukturprogrammet kan doble investeringene til rundt 16 milliarder dollar i året.

Prosjekter innebærer blant annet en tunnelbanestasjon i Tel Aviv, utvidelse av Jerusalems banesystem og bygging av motorveier og betalingsveier. Det har møtt interesse fra banker og globale entreprenører, skriver den israelske avisen.

De fleste som har vært turister i Israel og beveget seg i busser eller biler mellom byene, og kjørt i storbyer som Tel Aviv og Jerusalem i rushtrafikken har nok merket problemene med stillestående trafikk. Veitrafikkdensiteten målt ved antall kjøretøy per kilometer av vei er tre ganger større i Israel enn gjennomsnittet blant de 36 industrialiserte landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.

Veibrukere mister i gjennomsnitt en time om dagen i trafikkbelastning. Det rammer produktiviteten og koster økonomien ca. 1,5% av det årlige bruttonasjonalproduktet, ifølge Det internasjonale pengefondet, skriver Israel Hayom.

Inntil for noen måneder siden brukte det eneste toget som forbinder Tel Aviv og Jerusalem fortsatt et spor bygget under det osmanske imperiet, og den 57 kilometer lange reisen mellom Israels to største byer tok nesten to timer.

En erstatning har kostet 2 milliarder dollar å bygge og er fortsatt ikke ferdig etter 17 år. Den 125 år gamle osmanske linjen ble fullført på rundt to år, skriver avisen. Men nå bygges det ny toglinje mellom Jerusalem og Tel Aviv, som er ment å gå innom Ben Gurion flyplassen. Foreløpig er linjen ferdig frem til flyplassen

Pendlere andre steder i landet har i mellomtiden klaget over at de må stå i overfylte tog etter at staten har lånt vogner for intercity-togene fra andre linjer.

De fleste pendlere velger fortsatt å kjøre eller ta bussen og forårsaker store trafikkorker inn og ut av byene, skriver Israel Hayom.

Offentlig transport går ikke på fredagskveld og lørdager, den jødiske sabbaten eller på religiøse helligdager, noe som skaper et sterkt incitament til å eie private biler.

Den nye strategien stoler på den private sektoren for å levere effektivitet, sier en offentlig tjenestemann til Israel Hayom.

I forrige måned valgte Israel Italias Impresa Pizzarotti og et lokalt ingeniørfirma, Shapir, å bygge, finansiere og drive en ny inngangsvei til Jerusalem for mer enn 260 millioner dollar.