Tel Aviv ønsker å finne frem til gode, smarte og moderne løsninger for sin infrastruktur og sine tjenester. Som et ledd i å oppnå det beste resultatet for fremtiden har byens ledelse lansert et program kalt «smart city», og plukket ut et område i utkanten av byen som et prøveprosjekt, kalt City Zone. Byen er i ferd med å plukke ut gründerselskap som skal få oppdrag med å utvikle prosjektet. De vil ifølge Israel Hayom bli bedt om å anbefale løsninger for kommunale utfordringer innen transport, sikkerhet, utdanning, samfunn og sanitære farer. Småbyplanleggere står overfor et bredt spekter av utfordringer, fra å gi uavhengighet og mobilitet til eldre innbyggere til å identifisere kriminelle lovbrytere automatisk og i sanntid, skriver avisen. I en tidsalder der selvkjørende biler er på vei som den neste store teknologiske revolusjonen, er en av de viktige utfordringene for den smarte byen å skaffe seg egnet infrastruktur, skriver avisen. Innenfor rammen av CityZone-prosjektet har Tel Aviv kommune plukket ut Park Atidim, nord for Tel Aviv som sitt primære teststed for en funksjonell smart by og urban teknologi. Målet med teststedet er å koble innbyggere, lokale myndigheter, store internasjonale selskaper og unge gründere for å fremme løsninger på urbane utfordringer. Globale selskaper som deltar i prosjektet vil ha tilgang til teststedet for forskning og utvikling, og å drive simuleringer, sammen med retten til å plukke ut lokale gründere og jobbe med dem for å utvikle banebrytende teknologier, skriver Israel Hayom.

Tel Aviv ønsker å finne frem til gode, smarte og moderne løsninger for sin infrastruktur og sine tjenester. Som et ledd i å oppnå det beste resultatet for fremtiden har byens ledelse lansert et program kalt «smart city», og plukket ut et område i utkanten av byen som et prøveprosjekt, kalt City Zone.

Byen er i ferd med å plukke ut gründerselskap som skal få oppdrag med å utvikle prosjektet. De vil ifølge Israel Hayom bli bedt om å anbefale løsninger for kommunale utfordringer innen transport, sikkerhet, utdanning, samfunn og sanitære farer.

Småbyplanleggere står overfor et bredt spekter av utfordringer, fra å gi uavhengighet og mobilitet til eldre innbyggere til å identifisere kriminelle lovbrytere automatisk og i sanntid, skriver avisen.

I en tidsalder der selvkjørende biler er på vei som den neste store teknologiske revolusjonen, er en av de viktige utfordringene for den smarte byen å skaffe seg egnet infrastruktur, skriver avisen.

Innenfor rammen av CityZone-prosjektet har Tel Aviv kommune plukket ut Park Atidim, nord for Tel Aviv som sitt primære teststed for en funksjonell smart by og urban teknologi. Målet med teststedet er å koble innbyggere, lokale myndigheter, store internasjonale selskaper og unge gründere for å fremme løsninger på urbane utfordringer.

Globale selskaper som deltar i prosjektet vil ha tilgang til teststedet for forskning og utvikling, og å drive simuleringer, sammen med retten til å plukke ut lokale gründere og jobbe med dem for å utvikle banebrytende teknologier, skriver Israel Hayom.