Våre relasjoner er gode. Vi er som brødre her, "sier en ansatt i den israelske Snapir aluminiumfabrikken i Samaria, som bruker både israelere og palestinere som arbeider side ved side. Fabrikken gir sine 150 ansatte muligheten til å leve og sørge for sine familier mens de tjener som en øy av sameksistens, skriver United With Israel. "Det er ingen forskjell mellom oss arbeidere. Vi er som en stor familie som jobber sammen, "sier en av dem. Her kan du se en videoreportasje om bedriften

Våre relasjoner er gode. Vi er som brødre her, “sier en ansatt i den israelske Snapir aluminiumfabrikken i Samaria, som bruker både israelere og palestinere som arbeider side ved side. Fabrikken gir sine 150 ansatte muligheten til å leve og sørge for sine familier mens de tjener som en øy av sameksistens, skriver United With Israel.

“Det er ingen forskjell mellom oss arbeidere. Vi er som en stor familie som jobber sammen, “sier en av dem.

Her kan du se en videoreportasje om bedriften