Israel har sendt både et redningsteam og et vannrensingsteam til å bistå ofrene for den indonesiske tsunamien. Denne støtten ble tilbudt og akseptert av Indonesia til tross for at de to landene ikke har diplomatiske bånd. Både den israelske regjeringen og frivillige organisasjoner bistår, melder World Israel News. Israel bistår jevnlig under katastrofer rundt om i verden med sin høye kompetanse, effektivitet og moderne teknologi. Se her

Israel har sendt både et redningsteam og et vannrensingsteam til å bistå ofrene for den indonesiske tsunamien. Denne støtten ble tilbudt og akseptert av Indonesia til tross for at de to landene ikke har diplomatiske bånd. Både den israelske regjeringen og frivillige organisasjoner bistår, melder World Israel News. Israel bistår jevnlig under katastrofer rundt om i verden med sin høye kompetanse, effektivitet og moderne teknologi.

Se her