308 religiøse kvinner har sluttet seg til IDF siden begynnelsen av 2018, en økning på 15% fra året før og mer enn det dobbelte antallet sammenliknet med 2014, skriver Israel Hayom. Mange av dem utdanner seg til offiserer. Rabbi Ohad Taharlev, leder av Midreshet Lindenbaum (midrasha) for Kvinner i Jerusalem, sier han ikke er overrasket. Økningen i religiøse kvinner som blir med i IDF skyldes i stor grad denne organisasjonen som hjelper kvinner med å kombinere Torahstudiet for kvinner og militærtjeneste. I tillegg til Jerusalem har midrasha også grener i den sentrale byen Lod og den nordlige byen Karmel. I de siste årene har ca. 95% av studentene i Midreshet Lindenbaum valgt å tjene i den israelske hæren. "Å forberede jentene for militærtjeneste gjennom sann og meningsfylt Torah-studie og la dem forstå at de kan bevare sin livsstil, gjør det mulig for dem å gjøre betydelig tjeneste og bidra på best mulig måte i IDF. Det er ikke for ingenting at mange av jentene fortsetter og utdanner seg til å bli offiserer og til og med ber om ekstra tjenestetid», sier Taharlev.  

308 religiøse kvinner har sluttet seg til IDF siden begynnelsen av 2018, en økning på 15% fra året før og mer enn det dobbelte antallet sammenliknet med 2014, skriver Israel Hayom. Mange av dem utdanner seg til offiserer. Rabbi Ohad Taharlev, leder av Midreshet Lindenbaum (midrasha) for Kvinner i Jerusalem, sier han ikke er overrasket.

Økningen i religiøse kvinner som blir med i IDF skyldes i stor grad denne organisasjonen som hjelper kvinner med å kombinere Torahstudiet for kvinner og militærtjeneste. I tillegg til Jerusalem har midrasha også grener i den sentrale byen Lod og den nordlige byen Karmel. I de siste årene har ca. 95% av studentene i Midreshet Lindenbaum valgt å tjene i den israelske hæren.

“Å forberede jentene for militærtjeneste gjennom sann og meningsfylt Torah-studie og la dem forstå at de kan bevare sin livsstil, gjør det mulig for dem å gjøre betydelig tjeneste og bidra på best mulig måte i IDF. Det er ikke for ingenting at mange av jentene fortsetter og utdanner seg til å bli offiserer og til og med ber om ekstra tjenestetid», sier Taharlev.