Den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet trekker av og til personer som ønsker å besøke Israel vekk fra passkontrollen for avhør. Noen blir nektet adgang til Israel. I en uttalelse utstedt av Justisdepartementet fredag sier Shin Bet at i 2017 ble 336 utlendinger nektet innreise til Israel på grunn av mistenkt terrorist- og spionasjeaktiviteter. Bare 17 personer ble nektet adgang til landet over politiske aktiviteter tilknyttet radikale venstregrupperinger i sine hjemland, skriver Israel Hayom. Flyplassintervjuer av denne typen holdes som en del av Shin Bets plikt til å motvirke ulovlige aktiviteter på nasjonalistiske grunnlag eller i forhold til terrorisme. Dette skjer ikke i sammenheng med delegitimisering "av staten Israel," heter det i uttalelsen fra Shin Bet. Byrået understreker at det ikke stiller spørsmål til politiske aktivister, da dette ikke faller under deres oppgaver. "Intervjuer må avstå fra å inkludere spørsmål om individets politiske synspunkter," skriver den israelske sikkerhetstjenesten. Den bemerker videre at "når det er mulig, må offiserene gjøre hva de kan for å minimere passasjerenes forsinkelse ved grensekrysset." Israels nasjonalforsamling vedtok tidligere i år en ny lov som gir landet rett og plikt til å forhindre utenlandske politiske aktivister som er negative til Israel og som man forventer kommer til Israel og de palestinske områdene for å bidra til delegitimeringen av den jødiske staten adgang til landet. Men denne oppgaven ivaretas av passkontrollørene og andre enn sikkerhetstjenesten, og man har et godt verktøy i navnelister fra ambassadene.

Den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet trekker av og til personer som ønsker å besøke Israel vekk fra passkontrollen for avhør. Noen blir nektet adgang til Israel. I en uttalelse utstedt av Justisdepartementet fredag sier Shin Bet at i 2017 ble 336 utlendinger nektet innreise til Israel på grunn av mistenkt terrorist- og spionasjeaktiviteter.

Bare 17 personer ble nektet adgang til landet over politiske aktiviteter tilknyttet radikale venstregrupperinger i sine hjemland, skriver Israel Hayom.

Flyplassintervjuer av denne typen holdes som en del av Shin Bets plikt til å motvirke ulovlige aktiviteter på nasjonalistiske grunnlag eller i forhold til terrorisme. Dette skjer ikke i sammenheng med delegitimisering “av staten Israel,” heter det i uttalelsen fra Shin Bet. Byrået understreker at det ikke stiller spørsmål til politiske aktivister, da dette ikke faller under deres oppgaver. “Intervjuer må avstå fra å inkludere spørsmål om individets politiske synspunkter,” skriver den israelske sikkerhetstjenesten. Den bemerker videre at “når det er mulig, må offiserene gjøre hva de kan for å minimere passasjerenes forsinkelse ved grensekrysset.”

Israels nasjonalforsamling vedtok tidligere i år en ny lov som gir landet rett og plikt til å forhindre utenlandske politiske aktivister som er negative til Israel og som man forventer kommer til Israel og de palestinske områdene for å bidra til delegitimeringen av den jødiske staten adgang til landet. Men denne oppgaven ivaretas av passkontrollørene og andre enn sikkerhetstjenesten, og man har et godt verktøy i navnelister fra ambassadene.