Vi har tidligere skrevet om de siste tallene over den israelske befolkningen, som viser at Israel i dag har 8.9 millioner innbyggere. Men befolkningen vokser, og det med et betydelig tempo. Israels fruktbarhetsrate på 3,11 per kvinne er høyest blant OECD-landene. Og ifølge magasinet Calcalist Tech vil befolkningen vippe over 10 millioner i 2014, dersom prognosene til det israelske statistiske sentralbyrået slår til. Data basert på fertilitet, dødelighet og forventet innvandring. Mestedelen av befolkningsveksten siste året var basert på fruktbarhetsrate på 3,11 per kvinne, høyest blant OECD-landene. OECD-gjennomsnittet er rundt 1,7, mens Mexico kommer inn på andreplass med en mye lavere frekvens på rundt 2,2. Siden 1960 har globale fruktbarhetsnivåer falt med halvparten, ifølge 2016 Verdensbankens data. 59 land - inkludert Russland, Kina og Brasil – har nå totale fruktbarhetsnivåer under bærekraftig nivå. Årsaker varierer, men religiøse og sosiale endringer, fremveksten av prevensjon og den økende andelen kvinner som blir med i arbeidsstyrken, og stigende barneomsorg og utdanningskostnader, anses alle å spille en rolle, skriver Calcalist. I august rapporterte sykehusene over hele Israel et rekordhøyt antall fødsler, og varslingsavdelinger var over kapasitet. Månedene juli og august i landet er preget av rekordfødselsrater, ifølge CBS. https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3745804,00.html    

Vi har tidligere skrevet om de siste tallene over den israelske befolkningen, som viser at Israel i dag har 8.9 millioner innbyggere. Men befolkningen vokser, og det med et betydelig tempo. Israels fruktbarhetsrate på 3,11 per kvinne er høyest blant OECD-landene.

Og ifølge magasinet Calcalist Tech vil befolkningen vippe over 10 millioner i 2014, dersom prognosene til det israelske statistiske sentralbyrået slår til. Data basert på fertilitet, dødelighet og forventet innvandring.

Mestedelen av befolkningsveksten siste året var basert på fruktbarhetsrate på 3,11 per kvinne, høyest blant OECD-landene. OECD-gjennomsnittet er rundt 1,7, mens Mexico kommer inn på andreplass med en mye lavere frekvens på rundt 2,2.

Siden 1960 har globale fruktbarhetsnivåer falt med halvparten, ifølge 2016 Verdensbankens data. 59 land – inkludert Russland, Kina og Brasil – har nå totale fruktbarhetsnivåer under bærekraftig nivå. Årsaker varierer, men religiøse og sosiale endringer, fremveksten av prevensjon og den økende andelen kvinner som blir med i arbeidsstyrken, og stigende barneomsorg og utdanningskostnader, anses alle å spille en rolle, skriver Calcalist.

I august rapporterte sykehusene over hele Israel et rekordhøyt antall fødsler, og varslingsavdelinger var over kapasitet. Månedene juli og august i landet er preget av rekordfødselsrater, ifølge CBS.

https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3745804,00.html