Før større og mindre byggeprosjekter som bygging av nye parkeringsplasser, nye kjøpesentre, veijusteringer, boligområder osv, er det krav om at de israelske arkeologiske myndighetene først undersøker områdene. Nå har Israel Antiquities Authority også grepet tak i aktivitetene i Middelhavet, der det er funnet store mengder naturgass i gassfeltet Leviathan, og sørger nå for at gamle gjenstander på havbunnen blir bevart og ikke skadet. Se her  

Før større og mindre byggeprosjekter som bygging av nye parkeringsplasser, nye kjøpesentre, veijusteringer, boligområder osv, er det krav om at de israelske arkeologiske myndighetene først undersøker områdene. Nå har Israel Antiquities Authority også grepet tak i aktivitetene i Middelhavet, der det er funnet store mengder naturgass i gassfeltet Leviathan, og sørger nå for at gamle gjenstander på havbunnen blir bevart og ikke skadet.

Se her