105 000. Så mange mennesker gikk i land fra og om bord på fly på Ben Gurion Airport på en dag, forrige torsdag. Det var nær ny rekord for flyplassen, skriver Ynet News. I fjor var tallet minimalt høyere, 108 000 på den travleste dagen, ifølge de israelske flyplassmyndighetene. Denne torsdagen var den siste "store" helgen for sommerferien. Dagene fremover forventes å være rolige, men 6.september ventes en ny topp, da flyr mange israelere inn og ut av landet i forbindelse med Rosh HaShana. Ifølge israelske flyplassmyndigheter har om lag 5 millioner passasjerer gått gjennom flyplassen denne sommeren - rundt 300.000 mer enn i samme periode i fjor. I juli i fjor ble en 10,6 prosent passasjerøkning registrert i Ben Gurion flyplass i forhold til juli 2017. For å lette byrden på passkontrollanlegg når passasjerer reiser ut av Israel, tillater passasjeradministrasjonen bruk av de biometriske "kioskene", som nå også kan lese vanlige, ikke-biometriske pass ved å skanne en kode og fotografere passets forside.

105 000. Så mange mennesker gikk i land fra og om bord på fly på Ben Gurion Airport på en dag, forrige torsdag. Det var nær ny rekord for flyplassen, skriver Ynet News. I fjor var tallet minimalt høyere, 108 000 på den travleste dagen, ifølge de israelske flyplassmyndighetene. Denne torsdagen var den siste “store” helgen for sommerferien.

Dagene fremover forventes å være rolige, men 6.september ventes en ny topp, da flyr mange israelere inn og ut av landet i forbindelse med Rosh HaShana.

Ifølge israelske flyplassmyndigheter har om lag 5 millioner passasjerer gått gjennom flyplassen denne sommeren – rundt 300.000 mer enn i samme periode i fjor. I juli i fjor ble en 10,6 prosent passasjerøkning registrert i Ben Gurion flyplass i forhold til juli 2017.

For å lette byrden på passkontrollanlegg når passasjerer reiser ut av Israel, tillater passasjeradministrasjonen bruk av de biometriske “kioskene”, som nå også kan lese vanlige, ikke-biometriske pass ved å skanne en kode og fotografere passets forside.