Norsk -Israelsk Handelskammer planlegger en norsk delegasjon til DLD Innovation Festival i Tel Aviv. I den anledningen kommer handelskammeret til å organisere et opplegg for norske selskaper og miljøer. DLD Innovation Week blir arrangert 03.-06. september 2018. «Dette arrangementet er en god anledning til å utforske miljøene og støvsuge Tel Aviv for idéer, kontakter, investorer og fremtidige samarbeidspartnere,» mener lederen for Norsk-Israelsk Handelskammer Willy David Ekre.   Han håper på stor deltagelse og sier at handelskammeret ser for seg at Innovasjonsfestivalen er rammen, og noe de norske deltagerne er med på, men at handelskammeret også lager sine egne event med de norske selskapene som er der. «Her kan du kan invitere kontakter, så inviterer vi relevante miljøer som investorer, kunder, partnere, media. I tillegg får vi til møter/besøk med huber av ulik art der nede – litt etter hva du som deltager ønsker,» sier han. «Vil du vil være en del av denne delegasjonen så må du melde tilbake til oss så snart som mulig. Vi har 6 reisestipend a 5000 til å dekke noen av reiseutgiftene. Det er begrenset med plasser, så vær rask. Send søknad til: post@nihk.org merk mailen med «DLD Tel Aviv 2018» Delagasjonen er støttet av Den Norske Ambassaden i Tel Aviv og arrangeres som et samarbeid mellom Norsk Israelsk Handelskammer, Oslo International Hub, og Norges ambassade i Tel Aviv,» sier Willy David Ekre.  

Norsk -Israelsk Handelskammer planlegger en norsk delegasjon til DLD Innovation Festival i Tel Aviv. I den anledningen kommer handelskammeret til å organisere et opplegg for norske selskaper og miljøer. DLD Innovation Week blir arrangert 03.-06. september 2018. «Dette arrangementet er en god anledning til å utforske miljøene og støvsuge Tel Aviv for idéer, kontakter, investorer og fremtidige samarbeidspartnere,» mener lederen for Norsk-Israelsk Handelskammer Willy David Ekre.  

Han håper på stor deltagelse og sier at handelskammeret ser for seg at Innovasjonsfestivalen er rammen, og noe de norske deltagerne er med på, men at handelskammeret også lager sine egne event med de norske selskapene som er der. «Her kan du kan invitere kontakter, så inviterer vi relevante miljøer som investorer, kunder, partnere, media. I tillegg får vi til møter/besøk med huber av ulik art der nede – litt etter hva du som deltager ønsker,» sier han.

«Vil du vil være en del av denne delegasjonen så må du melde tilbake til oss så snart som mulig. Vi har 6 reisestipend a 5000 til å dekke noen av reiseutgiftene. Det er begrenset med plasser, så vær rask. Send søknad til: post@nihk.org merk mailen med «DLD Tel Aviv 2018» Delagasjonen er støttet av Den Norske Ambassaden i Tel Aviv og arrangeres som et samarbeid mellom Norsk Israelsk Handelskammer, Oslo International Hub, og Norges ambassade i Tel Aviv,» sier Willy David Ekre.