Dødehavet krymper med en hastighet på om lag en meter om året, og etterlater seg øde strender og synkehull, skriver Reuters. Hovedårsaken er at vannstanden i Jordanelven synker, ettersom mange lokale samfunn langs elven benytter seg av vannet både som drikkevann og til oppdrett. Men mineralutvinning gjør krisen verre. Av de 700-800 millioner kubikkmeter vann tapt hvert år. Skyldes 250-350 millioner kubikkmeter skyldes gruvedrift, estimerer de israelske myndighetene. Gruvedriften drives i stor grad av selskapet Dead Sea Works, et tidligere statseid selskap som nå opererer under en 70-årig konsesjon fra Israel Chemicals (ICL). «I øyeblikket er ICL stort sett fri til å gjøre hva det vil for å maksimere produksjonen», sier said Galit Cohen, nestleder for avdelingen for politikk og planlegging i the Environmental Protection Ministry til Reuters. Han har vært leder for en komite som har utarbeidet en foreløpig rapport om nye retningslinjer som har som formål å balansere fortjeneste med miljøinteresser i Dødehavet. "De har ingen insentiv til å redusere mengden vann de pumper,» sier hun. Dødehavet har vært populært i årtusener for helsearbeidere og turister som kommer for å flyte i det salte havet, og smøre ut mudderet på huden. Uten intervensjon vil Dødehavet fortsette å miste vann som er avgjørende for mineralutvinningsprosessen, selv om eksperter mener at det til slutt kan nå likevekt i en mye mindre størrelse. Derfor vil ifølge de israelske myndighetene fabrikkens nye lisens, hvis term ikke er satt, inkludere pumpestrømmer kombinert med økonomiske insentiver for å bruke mindre vann. Mengden av territorium som er åpent for steinbrudd og boring for brønner vil bli redusert.

Dødehavet krymper med en hastighet på om lag en meter om året, og etterlater seg øde strender og synkehull, skriver Reuters. Hovedårsaken er at vannstanden i Jordanelven synker, ettersom mange lokale samfunn langs elven benytter seg av vannet både som drikkevann og til oppdrett. Men mineralutvinning gjør krisen verre.

Av de 700-800 millioner kubikkmeter vann tapt hvert år. Skyldes 250-350 millioner kubikkmeter skyldes gruvedrift, estimerer de israelske myndighetene.

Gruvedriften drives i stor grad av selskapet Dead Sea Works, et tidligere statseid selskap som nå opererer under en 70-årig konsesjon fra Israel Chemicals (ICL). «I øyeblikket er ICL stort sett fri til å gjøre hva det vil for å maksimere produksjonen», sier said Galit Cohen, nestleder for avdelingen for politikk og planlegging i the Environmental Protection Ministry til Reuters. Han har vært leder for en komite som har utarbeidet en foreløpig rapport om nye retningslinjer som har som formål å balansere fortjeneste med miljøinteresser i Dødehavet. “De har ingen insentiv til å redusere mengden vann de pumper,» sier hun.

Dødehavet har vært populært i årtusener for helsearbeidere og turister som kommer for å flyte i det salte havet, og smøre ut mudderet på huden. Uten intervensjon vil Dødehavet fortsette å miste vann som er avgjørende for mineralutvinningsprosessen, selv om eksperter mener at det til slutt kan nå likevekt i en mye mindre størrelse. Derfor vil ifølge de israelske myndighetene fabrikkens nye lisens, hvis term ikke er satt, inkludere pumpestrømmer kombinert med økonomiske insentiver for å bruke mindre vann. Mengden av territorium som er åpent for steinbrudd og boring for brønner vil bli redusert.