Relikvier fra en stor vinfabrikk som dateres tilbake til 1800 år, har blitt avdekket i sentral-Israel, komplett med bad og spillbrett, muligens ment for å la arbeidere slappe av, opplyser israelske arkeologer. Funnene fra utgravingsstedet i Gedera inkluderer hauger av keramikkskår, antagelig fra feil og kasserte krukker, et nettverk av 20 badehull og fire gamle spillbrett. Fabrikken var sannsynligvis aktiv i rundt 600 år. Vin var populære eksportvarer på den tiden, sier Israels antikvitetsmyndighet i en uttalelse, gjengitt av Israel Hayom. "Den pågående produksjonen kan peke på at dette har vært en familiebedrift som har gått i arv fra generasjon til generasjon," mener de. Og rekreasjonsanleggene kan hatt til hensikt å avlaste arbeidstakere fra deres rutinearbeid.

Relikvier fra en stor vinfabrikk som dateres tilbake til 1800 år, har blitt avdekket i sentral-Israel, komplett med bad og spillbrett, muligens ment for å la arbeidere slappe av, opplyser israelske arkeologer. Funnene fra utgravingsstedet i Gedera inkluderer hauger av keramikkskår, antagelig fra feil og kasserte krukker, et nettverk av 20 badehull og fire gamle spillbrett. Fabrikken var sannsynligvis aktiv i rundt 600 år. Vin var populære eksportvarer på den tiden, sier Israels antikvitetsmyndighet i en uttalelse, gjengitt av Israel Hayom.

“Den pågående produksjonen kan peke på at dette har vært en familiebedrift som har gått i arv fra generasjon til generasjon,” mener de. Og rekreasjonsanleggene kan hatt til hensikt å avlaste arbeidstakere fra deres rutinearbeid.