Mens de fleste korallrev dør i stor skala rundt om i verden, har Eilats rev vist en oppadgående trend, skriver organisasjonen United With Israel. Det israelske miljøverndepartementet tar veksten i de berømte og flotte korallrevene i den israelske badebyen til inntekt for egen innsats. Arbeid for å minimere virkningen av fabrikkutslippene i sjø og vassdrag betaler seg. Miljøverndepartementet publiserte nylig 2017 Red Sea Monitoring Report, skrevet av Interuniversity Institute for Marine Sciences i Eilat. Rapporten bemerker at beskyttelse av korallrevet bør ha topp-prioritet for å fremme utviklingen i Eilatbukta, og for å bevare den for fremtidige generasjoner. Korallrev dør i stor skala rundt om i verden, hovedsakelig på grunn av global oppvarming. Stigende havtemperaturer og surhetsnivåer forårsaker hyppige blekningshendelser, noe som fører til korallens endelige død. Bare en tredjedel av Australias Great Barrier Reefs økosystem, planetens største rev og et verdensarvsted, er uberørt, skriver United With Israel. Se mer om korallrevene her

Mens de fleste korallrev dør i stor skala rundt om i verden, har Eilats rev vist en oppadgående trend, skriver organisasjonen United With Israel. Det israelske miljøverndepartementet tar veksten i de berømte og flotte korallrevene i den israelske badebyen til inntekt for egen innsats. Arbeid for å minimere virkningen av fabrikkutslippene i sjø og vassdrag betaler seg.

Miljøverndepartementet publiserte nylig 2017 Red Sea Monitoring Report, skrevet av Interuniversity Institute for Marine Sciences i Eilat. Rapporten bemerker at beskyttelse av korallrevet bør ha topp-prioritet for å fremme utviklingen i Eilatbukta, og for å bevare den for fremtidige generasjoner.

Korallrev dør i stor skala rundt om i verden, hovedsakelig på grunn av global oppvarming. Stigende havtemperaturer og surhetsnivåer forårsaker hyppige blekningshendelser, noe som fører til korallens endelige død. Bare en tredjedel av Australias Great Barrier Reefs økosystem, planetens største rev og et verdensarvsted, er uberørt, skriver United With Israel.

Se mer om korallrevene her