Den israelske regjeringen håper å kunne sette opp en ny aksjebørs for små og mellomstore bedrifter innen kort tid, skriver Globes. Nylig godkjente regjeringen lovforslaget som er i tråd med de nylig publiserte anbefalingene fra et utvalg bestående av Israels verdipapirmyndighet, Justisdepartementet og andre organer. Justisdepartementet håper å få klar loven for førstebehandling i Knessets i nåværende sesjon, og få den vedtatt for andre gang, noe det israelske systemet krever, i løpet av vinteren. Offentlige kilder understreker imidlertid at selv om lovgivningen blir vedtatt, vil det ta tid å sette opp den andre børsen. Loven innebærer betydelige lettelser for små og mellomstore bedrifter når det gjelder handel i sine aksjer, i håp om å gi en bedre løsning for høyteknologiske selskaper i deres tidlige stadier, skriver Globes. Loven er i fellesskap støttet av finansminister Moshe Kahlon og justisminister Ayelet Shaked..

Den israelske regjeringen håper å kunne sette opp en ny aksjebørs for små og mellomstore bedrifter innen kort tid, skriver Globes. Nylig godkjente regjeringen lovforslaget som er i tråd med de nylig publiserte anbefalingene fra et utvalg bestående av Israels verdipapirmyndighet, Justisdepartementet og andre organer.

Justisdepartementet håper å få klar loven for førstebehandling i Knessets i nåværende sesjon, og få den vedtatt for andre gang, noe det israelske systemet krever, i løpet av vinteren. Offentlige kilder understreker imidlertid at selv om lovgivningen blir vedtatt, vil det ta tid å sette opp den andre børsen.

Loven innebærer betydelige lettelser for små og mellomstore bedrifter når det gjelder handel i sine aksjer, i håp om å gi en bedre løsning for høyteknologiske selskaper i deres tidlige stadier, skriver Globes. Loven er i fellesskap støttet av finansminister Moshe Kahlon og justisminister Ayelet Shaked..