Det israelske statistiske sentralbyrået har oppgradert tallene for den økonomiske veksten i første kvartal 2018 til en vekst i bruttonasjonalprodukt på 4,7 prosent, skriver næringslivsavisen Globes. Det var en betydelig vekst i den israelske økonomien også i tredje og fjerde kvartal i 2017, på henholdsvis 4,3 prosent og 4,6 prosent. Bak de imponerende tallene skjuler det seg spesielt en kraftig økning av bilsalget, skriver Globes. Noe som bidro til at det private forbruker økte med 10 prosent. Privat forbruk er den største komponenten i BNP. Ifølge den siste revisjonen økte forbruket på private biler i første kvartal med 266,6% i første kvartal (38,4% kvartalsvis økning). Det reviderte tallet for vekst i eksport av varer og tjenester i første kvartal 2018 viser en årligvekst på 6,1%, etter 10,0% årlig vekst i foregående kvartal. Eksporten av tjenester økte med en årlig vekst på 15,4% og eksporten av varer økte med en årlig vekst på 7,7%.

Det israelske statistiske sentralbyrået har oppgradert tallene for den økonomiske veksten i første kvartal 2018 til en vekst i bruttonasjonalprodukt på 4,7 prosent, skriver næringslivsavisen Globes. Det var en betydelig vekst i den israelske økonomien også i tredje og fjerde kvartal i 2017, på henholdsvis 4,3 prosent og 4,6 prosent.

Bak de imponerende tallene skjuler det seg spesielt en kraftig økning av bilsalget, skriver Globes. Noe som bidro til at det private forbruker økte med 10 prosent. Privat forbruk er den største komponenten i BNP. Ifølge den siste revisjonen økte forbruket på private biler i første kvartal med 266,6% i første kvartal (38,4% kvartalsvis økning).

Det reviderte tallet for vekst i eksport av varer og tjenester i første kvartal 2018 viser en årligvekst på 6,1%, etter 10,0% årlig vekst i foregående kvartal. Eksporten av tjenester økte med en årlig vekst på 15,4% og eksporten av varer økte med en årlig vekst på 7,7%.