OECD roser den israelske regjeringen for de tiltakene den har igangsatt de siste årene for å redusere reguleringsbyrden for økonomien og for forsøket på å innføre verktøy for å måle effekten av nye reguleringsbestemmelser. En rapport fra OECD som nylig ble overlevert til statsministerens kontor, sier likevel at disse tiltakene bare er en start. Rapporten fremhever at departementene må forbedre samordningen med reguleringsorganer, etablere kommunikasjonslinjer med foretak som er berørt av regulatoriske beslutninger, og å formalisere verktøyene for å måle effekten av reguleringene på økonomen, skriver Globes. OECDs delegasjon som undersøkte reguleringssituasjonen i Israel nevner i sin rapport at departementene fremdeles har en tendens til å gjennomføre svært stiv regulering, og at dette stammer fra risikoaversjon. Rapporten sier at dette burde forandres, og at forandringen kan oppnås ved hjelp av de nye verktøyene for å teste virkningen av reguleringer. Delegasjonen roste det femårige regjeringsprogrammet som ble godkjent for to år siden, og utformet for å forenkle regelverk. Den påpeker imidlertid at regjeringens departementer ikke prøver å anvende konklusjoner fra utenlandske tilsynsorganer som har innført reformer som er ment å forenkle systemet. Rapporten sier også at departementene i Israel ikke har utviklet en enhetlig prosedyre for å bestemme hvordan og når konsultasjon skal finne sted med kommersielle foretak som er berørt av regulatoriske beslutninger. Det er heller ingen enhetlighet på implementering av måling av virkningen av regulering, og rapporten sier at dette verktøyet fortsatt er i sin barndom i Israel. OECD-gruppens hovedanbefaling er at regjeringen raskt bør innføre en enhetlig struktur for alle reguleringsorganer for å undersøke virkningen av regulering på bedrifter, og at tilsynsmyndighetene bør lære å stole på disse verktøyene og bruke dem i beslutningsprosesser. Ved presentasjonen av rapporten til regjeringen, sa Nick Malyshev, leder av OECDs reguleringspolitiske divisjon, at til tross for de betydelige fremgangene de siste årene har de administrative myndighetene i Israel fortsatt hatt risikoaversjon, duplisering, manglende samordning og rivalisering.

OECD roser den israelske regjeringen for de tiltakene den har igangsatt de siste årene for å redusere reguleringsbyrden for økonomien og for forsøket på å innføre verktøy for å måle effekten av nye reguleringsbestemmelser. En rapport fra OECD som nylig ble overlevert til statsministerens kontor, sier likevel at disse tiltakene bare er en start.

Rapporten fremhever at departementene må forbedre samordningen med reguleringsorganer, etablere kommunikasjonslinjer med foretak som er berørt av regulatoriske beslutninger, og å formalisere verktøyene for å måle effekten av reguleringene på økonomen, skriver Globes.

OECDs delegasjon som undersøkte reguleringssituasjonen i Israel nevner i sin rapport at departementene fremdeles har en tendens til å gjennomføre svært stiv regulering, og at dette stammer fra risikoaversjon. Rapporten sier at dette burde forandres, og at forandringen kan oppnås ved hjelp av de nye verktøyene for å teste virkningen av reguleringer.

Delegasjonen roste det femårige regjeringsprogrammet som ble godkjent for to år siden, og utformet for å forenkle regelverk. Den påpeker imidlertid at regjeringens departementer ikke prøver å anvende konklusjoner fra utenlandske tilsynsorganer som har innført reformer som er ment å forenkle systemet.

Rapporten sier også at departementene i Israel ikke har utviklet en enhetlig prosedyre for å bestemme hvordan og når konsultasjon skal finne sted med kommersielle foretak som er berørt av regulatoriske beslutninger. Det er heller ingen enhetlighet på implementering av måling av virkningen av regulering, og rapporten sier at dette verktøyet fortsatt er i sin barndom i Israel.

OECD-gruppens hovedanbefaling er at regjeringen raskt bør innføre en enhetlig struktur for alle reguleringsorganer for å undersøke virkningen av regulering på bedrifter, og at tilsynsmyndighetene bør lære å stole på disse verktøyene og bruke dem i beslutningsprosesser.

Ved presentasjonen av rapporten til regjeringen, sa Nick Malyshev, leder av OECDs reguleringspolitiske divisjon, at til tross for de betydelige fremgangene de siste årene har de administrative myndighetene i Israel fortsatt hatt risikoaversjon, duplisering, manglende samordning og rivalisering.